בית הספר לקיימות מייסודן של החברה לישראל, כיל ובזן
מהי קיימות?

קיימות (או פיתוח בר קיימא) הוא תהליך היוצר פיתוח המאזן בין ההיבטים הכלכליים, החברתיים/קהילתיים והאקולוגים/סביבתיים. הוא פיתוח המספק את צורכי הדור הזה מבלי לפגוע ביכולת של הדורות הבאים לספק את צרכיהם.

ממשלת ישראל קיבלה על עצמה מחויבות לקיימות בהחלטה שהתקבלה פה אחד:
החלטה מס. 246 של הממשלה מיום 14.05.2003

 "מדיניות ממשלת ישראל תתבסס על עקרונות של התנהלות פיתוח בר-קיימא המשלבים: כלכלה דינמית, שימוש מושכל במשאבי טבע, הגנה על מערכות אקולוגיות ומתן שוויון הזדמנויות לכל. זאת - על מנת לענות על הצרכים של הדור הנוכחי וצורכי הדורות הבאים..."