בית הספר לקיימות מייסודן של החברה לישראל, כיל ובזן