בית הספר לפסיכולוגיה

לימודי תואר ראשון בפסיכולוגיה
מבנה התכנית:

קורסי הליבה

תכנית בינתחומית - דגש על הממשק שבין פסיכולוגיה לתקשורת, ממשל או מנהל עסקים

למועמדים מצטיינים -  תואר ראשון במשפטים ופסיכולוגיה

תואר שני .M.A בפסיכולוגיה קלינית, חברתית ופיתוח ארגונים