בית ספר רדזינר למשפטים
 

תואר שני במשפטים

תכנית הלימודים לתואר שני, LL.M, מתמקדת בתחום המשפט הכללי, תוך שילוב קורסים בינתחומיים מתקדמים. התכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון במשפטים המבקשים לבסס לעצמם יתרון בשוק עריכת הדין התחרותי, תוך העמקת הידע המקצועי. השילוב הבינתחומי מקנה יכולות אינטלקטואליות נוספות וגבוהות מעבר ללימודי תואר שני במשפטים בלבד, ובמקביל, מאפשר הבנה מעמיקה ויישום הכישורים הבינתחומיים, הן בתיאוריה והן בחיי המעשה. למוסמכי התכנית יוענק התואר: מוסמך במשפטים בהתמחות כללית. המידע מעודכן לשנת הלימודים תשע"ו.