בית ספר רדזינר למשפטים

סגל בית ספר רדזינר למשפטים

למידע נוסף ד"ר מורן אופיר בית ספר רדזינר למשפטים  09-9602856 mofir@idc.ac.il
למידע נוסף ד"ר ליאב אורגד בית ספר רדזינר למשפטים  972-9-9527222 oliav@idc.ac.il
למידע נוסף ד"ר עלי בוקשפן בית ספר רדזינר למשפטים  972-9-9527233 bukspan@idc.ac.il
למידע נוסף פרופ' ישי בר בית ספר רדזינר למשפטים  09-9527999 yishaib@idc.ac.il
למידע נוסף פרופ' משה בר ניב בית ספר רדזינר למשפטים  972-9-9527220 barniv@idc.ac.il
למידע נוסף נשיא בית המשפט העליון (בדימוס) פרופ' אהרן ברק בית ספר רדזינר למשפטים  972-9-9602839 barak@idc.ac.il
למידע נוסף פרופ' ליאור ברשק בית ספר רדזינר למשפטים  972-9-9527304 barshack@idc.ac.il
למידע נוסף פרופ' משה הלברטל בית ספר רדזינר למשפטים; היחידה ללימודים כלליים  09-9602437 mhalbertal@idc.ac.il
למידע נוסף ד"ר רבקה ווייל בית ספר רדזינר למשפטים  09-9527398 rweill@idc.ac.il
למידע נוסף פרופ' גיא זיידמן ראש תכנית ה-LL.M. במשפטים בית ספר רדזינר למשפטים  972-9-9527348 gseidman@idc.ac.il
למידע נוסף ד"ר ליאור זמר בית ספר רדזינר למשפטים  972-9-9527630 lior.zemer@idc.ac.il
למידע נוסף ד"ר רות זפרן בית ספר רדזינר למשפטים  09-9602780 rzafran@idc.ac.il
למידע נוסף פרופ' אסף יעקב בית ספר רדזינר למשפטים  972-9-9527280 ajacov@idc.ac.il
למידע נוסף פרופ' אמנון להבי מנהל אקדמי של מכון גזית-גלוב לחקר נדל"ן בית ספר רדזינר למשפטים  09-9602765 alehavi@idc.ac.il
למידע נוסף ד"ר אליאב ליבליך בית ספר רדזינר למשפטים  972-9-9602437 eliavlieb@gmail.com
למידע נוסף פרופ' עמיר ליכט בית ספר רדזינר למשפטים  09-9527332 alicht@idc.ac.il
למידע נוסף ד"ר הלל סומר בית ספר רדזינר למשפטים  09-9527235 sommer@idc.ac.il
למידע נוסף ד"ר רפעאת עזאם בית ספר רדזינר למשפטים  09-9527948 razam@idc.ac.il
למידע נוסף פרופ' אוריאל פרוקצ'יה בית ספר רדזינר למשפטים  972-9-9527387 uriel.procaccia@idc.ac.il
למידע נוסף ד"ר יובל פרוקצ'יה בית ספר רדזינר למשפטים  972-9-9602867 yprocaccia@idc.ac.il
למידע נוסף פרופ' אלון קלמנט בית ספר רדזינר למשפטים  09-9527382 klement@idc.ac.il
למידע נוסף ד"ר דפנה קפליוק בית ספר רדזינר למשפטים  972-9-9527610 daphnak@idc.ac.il
למידע נוסף ד"ר רונן קריטנשטיין סגן דיקן בית הספר בית ספר רדזינר למשפטים  09-9527200 rkritenshtein@idc.ac.il
למידע נוסף פרופ' שרון רבין-מרגליות דיקן בית הספר בית ספר רדזינר למשפטים  972-9-9527312 srabin@idc.ac.il
למידע נוסף פרופ' אמנון רובינשטיין בית ספר רדזינר למשפטים  972-9-9527238 amnon_r@idc.ac.il
למידע נוסף ד"ר ענת רוזנברג בית ספר רדזינר למשפטים  09-9527618 arosenberg@idc.ac.il
למידע נוסף פרופ' אוריאל רייכמן נשיא ומייסד המרכז הבינתחומי הרצליה בית ספר רדזינר למשפטים  09-9527201 reichman@idc.ac.il
למידע נוסף פרופ' יורם שחר בית ספר רדזינר למשפטים  09-9527230 shachar@idc.ac.il
למידע נוסף ד"ר גליה שניבוים בית ספר רדזינר למשפטים  09-9602917 galia.schneebaum@idc.ac.il
למידע נוסף ד"ר אדם שנער בית ספר רדזינר למשפטים  09-9527614 ashinar@idc.ac.il