בית ספר רדזינר למשפטים
צור קשר
מרכזיה

09-9527272

לשכת הדיקן

טלפון: 09-9527325
פקס: 09-9513075
Deanlaw@idc.ac.il

כתובתנו:

בית ספר רדזינר למשפטים
המרכז הבינתחומי הרצליה
רחוב כנפי נשרים
ת.ד. 167 הרצליה, 46150,
ישראל

מנהל רישום וקבלה






טלפון: 09-9527200
פקס: 09-9567392
rishum@idc.ac.il

שעת קבלת קהל
:
א'- ה' 8:00-13:00, 14:00-19:00
בימי ו' 8:30-11:30

חדר עבודות

חדר עבודות משפטים; ממשל; תואר שני משפטים, טלפון: 09-9527263
חדר עבודות מנהל עסקים, טלפון: 09-9527353

שעות פעילות:
ימים א'-ה': 09:00-13:00; 14:00-19:00
ימי ו' וערבי חג: 08:00-12:00

מדור שכר לימוד

טלפון: 09-9527239/627/311

HELP DESK

טלפון: 09-9602400
helpdesk@idc.ac.il



צוות מנהל הסטודנטים

מנהל הסטודנטים תואר ראשון - שעות קבלת קהל:
א'-ה': 10:00-13:00, 14:30-15:30.

מנהל הסטודנטים תואר תואר שני - שעות קבלת קהל:
א'-ה': 10:00-13:00, 14:30-15:30

מירית אלוןס' ר' מנהל הסטודנטים; רכזת בוגרים וגוררים 09-9527347, פקס: 09-9511760
malon@idc.ac.il I Law-graduate@idc.ac.il

חגי נויריכוז סמינריונים; קורסי בחירה וסדנאות; פעילויות קהילתיות; קורסי בחירה מהיחידה ללימודים כלליים; כרטיסי סטודנט וסגל 09-9602788, פקס: 09-9511760 hnoy@idc.ac.il

לילך כהןרכזת מסלולים ב'2 (משפטים וממשל), ד'3 (מימון, שיווק וחשבונאות) 09-9527337, פקס: 09-9511760
clilach@idc.ac.il | law-a2@idc.ac.il | Law-c3@idc.ac.il

מיטל פרדס
רכזת מסלולים ג'1 (מקרקעין, משפט עסקי בינלאומי ומדעי הרשת)
09-9527336, פקס: 09-9511760

mpardess@idc.ac.il | Law-b1@idc.ac.il | Law-special@idc.ac.il

עדי טולדנו
רכזת מסלולים א'1 (משפטים ומנהל עסקים ); ב'1 (משפטים ומנהל עסקים)
09-9527338, פקס: 09-9511760

Law-d2@idc.ac.il | Law-a1@idc.ac.il I atoledano@idc.ac.il

מאיה פינטו
רכזת מסלולים ג'2 (משפטים וממשל); ד'1 (מקרקעין, משפט עסקי בינלאומי ומדעי הרשת)
09-9527335, פקס: 09-9511760
Law-d2@idc.ac.il | Law-a1@idc.ac.il I mpinto@idc.ac.il

נעמה קציר ארטשטיין
רכזת קליניקות; קורסי עמיות; קורסי בחירה משפטיים באנגלית
09-9527335, פקס: 09-9511760
nartstain@idc.ac.il | Law-b3@idc.ac.il

מירב באומן
רכזת מסלול א'3 (משפטים ומנהל עסקים)
09-9527339, פקס: 09-9511760
mbauman@idc.ac.il | Law-d3@idc.ac.il

רותם לוי
רכזת מסלולים א'2 (משפטים וממשל); ד'2 (משפטים וממשל)
09-9527350, פקס: 09-9511760
lrotem@idc.ac.il | Law-d1@idc.ac.il | Law-c2@idc.ac.il

רותי גנור
רכזת מסלול ב'3 (משפט ועסקים וחשבונאות); ג'3 (מימון, שיווק וחשבונאות)
09-9527301, פקס: 09-9511760

| Law-a3@idc.ac.il

שירלי טימור
ריכוז תכנית השלמה מנע"ס/ממשל; תכנית המצטיינים; טקס מצטיינים ומלגות הצטיינות; פטורים מקורסים
09-9527608, פקס: 09-9511760
tshirli@idc.ac.il

יפעת קורן-בהלולרכזת תכנית ה-.LL.M; התכנית לבעלי תארים קודמים בהצטיינות; מסלולי א'4 (מסלול ערב - משפטים בדגש עסקי) 09-9602733, פקס: 09-9527991 ykorn@idc.ac.il