בית ספר רדזינר למשפטים
צור קשר
מרכזיה

09-9527272

לשכת הדיקן

טלפון: 09-9527325
פקס: 09-9513075

Deanlaw@idc.ac.il

כתובתנו:

בית ספר רדזינר למשפטים
המרכז הבינתחומי הרצליה
רחוב כנפי נשרים
ת.ד. 167 הרצליה, 46150,
ישראל

מנהל רישום וקבלה


טלפון: 09-9527200
פקס: 09-9567392
rishum@idc.ac.il

שעת קבלת קהל
:
א'- ה' 8:00-13:00, 14:00-19:00
בימי ו' 8:30-11:30

מדור שכר לימוד

טלפון: 09-9527239/627/311HELP DESK


טלפון: 09-9602400

helpdesk@idc.ac.ilצוות מנהל הסטודנטים

מנהל הסטודנטים תואר ראשון - שעות קבלת קהל:
א'-ה': 10:00-13:00, 14:30-15:30.

מנהל הסטודנטים תואר תואר שני - שעות קבלת קהל:
א'-ה': 10:00-13:00, 14:30-15:30

מירית אלוןס' ר' מנהל הסטודנטים; רכזת בוגרים וגוררים 09-9527347, פקס: 09-9511760
malon@idc.ac.il I Law-graduate@idc.ac.il

חגי נויריכוז סמינריונים; קורסי בחירה וסדנאות; פעילויות קהילתיות; קורסי בחירה מהיחידה ללימודים כלליים; כרטיסי סטודנט וסגל 09-9602788, פקס: 09-9511760    hnoy@idc.ac.il

לילך כהןרכזת מסלולים ג'2 (משפטים וממשל), ד'3 (מימון, שיווק וחשבונאות), א'1 (משפטים ומנהל עסקים) 09-9527337, פקס: 09-9511760    clilach@idc.ac.il

מיטל פרדס
רכזת מסלולים ד'1 (מקרקעין, משפט עסקי בינלאומי ומדעי הרשת), התכנית המיוחדת לבעלי תארים קודמים, מכינה
09-9527336, פקס: 09-9511760
    mpardess@idc.ac.il

עדי טולדנו
רכזת מסלולים ג'1 (משפטים ומנהל עסקים,שיווק ומימון/פסיכולוגיה ); ב'1 (משפטים ומנהל עסקים/פסיכולוגיה)
09-9527338, פקס: 09-9511760
    atoledano@idc.ac.il

מאיה פינטו
רכזת מסלולים א'2 (משפטים וממשל); ד'2 (משפטים וממשל); ד'1 בוגרים
09-9527352, פקס: 09-9511760   
 mpinto@idc.ac.il

נעמה קציר ארטשטיין
רכזת קליניקות; קורסי עמיות; קורסי בחירה משפטיים באנגלית
09-9527335, פקס: 09-9511760   
 nartstain@idc.ac.il

דפנה רגב
רכזת מסלולים ב'2 (משפטים וממשל); ד'2 בוגרים (משפטים וממשל); א'3 (משפטים ופסיכולוגיה/חשבונאות)

09-9527339, פקס: 09-9511760
  mbauman@idc.ac.il

רותם לוי
רכזת מסלול ב'3 (משפטים ומנהל עסקים וחשבונאות), קורסי מחקר משפטי
09-9527350, פקס: 09-9511760
    lrotem@idc.ac.il

חני חנן
רכזת מסלול ג'3 (משפט ועסקים, מדעי הרשת, מקרקעין, משפט עסקי בינלאומי וחשבונאות); ד'3 (משפט ועסקים, מימון, שיווק וחשבונאות, זל)

09-9527301, פקס: 09-9511760
    rgreenbaum@idc.ac.il 

שירלי טימור
ריכוז תכנית השלמה מנע"ס/ממשל; תכנית המצטיינים; טקס מצטיינים ומלגות הצטיינות; פטורים מקורסים, רכזת מסלול משפט ופסיכולוגיה (שנים ב', ג' וד')
09-9527608, פקס: 09-9511760
   tshirli@idc.ac.il

יפעת קורן-בהלולרכזת תכנית ה-.LL.M; התכנית לבעלי תארים קודמים בהצטיינות; מסלולי ב'4 (מסלול ערב - משפטים בדגש עסקי) 09-9602733, פקס: 09-9527991    ykorn@idc.ac.il