בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה
מוסמך בממשל עם תזה

ראש התכנית: ד"ר אסיף אפרת

תכנית המוסמך עם תזה בבית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, מיועדת לסטודנטים המתכננים קריירה אקדמית או קריירה בעלת גוון מחקרי במגזר הפרטי או הציבורי. השיעורים מתקיימים בשפה האנגלית, אולם ניתן להגיש את המטלות, כולל עבודת התזה, בעברית.

משך הלימודים לתואר הוא שנתיים (ארבעה סמסטרים).

עבודת המחקר היא בליבה של תכנית ה- MA. עבודה זו כוללת את הצעדים הבאים:
- בחירה של מנחה מתוך הסגל הקבוע של בית ספר לאודר לממשל, בסוף הסמסטר הראשון ללימודים.
- הגשת הצעת מחקר בסוף השנה הראשונה ללימודים - לאישור המנחה.
- הגשת העבודה בסוף השנה השנייה ללימודים והגנה עליה.

קורסי ליבה (24 נ"ז)
סמינר מחקר MA
שיטות מחקר
שיטות מחקר מתקדמות
סדנה בקבלת החלטות
רעיון מדיני
סמינר מחקר מתקדם MA
גישות מתקדמות בפוליטיקה
סמינר MA
סמינר מחלקתי
מדיניות חברתית-כלכלית


קורסי יסוד (6 נ"ז):
נשיאות ארה"ב
ממשל, פוליטיקה ומדיניות בישראל
דיפלומטיה בעידן הגלובליזציה
טרור ולוחמה בטרור
מנהל ומדיניות ציבורית
בניית אומות חזקות
מנהיגות פוליטית
יישוב סכסוכים
כלכלה פוליטית בינ"ל
פסיכולוגיה פוליטית אסטרטגיה ומסיניות


הנחיית תזה (6 נ"ז)
אשכול בפסיכולוגיה פוליטית (10 נ"ז) או קורסי בחירה (4 נ"ז)
סה"כ 40 נ"ז (44 עם אשכול בפסיכולוגיה פוליטית)