בית ספר טיומקין לכלכלה

תוכנית תואר הכלכלה החד חוגי (כולל חטיבות בחירה בין-תחומיות)

בתוכנית ליבת קורסי חובה המקנים לתלמידים כלים כלכליים מתקדמים, בהם קורסים ייחודיים: קורס באקונומטריקה א', שני קורסים המיועדים לניתוח ולימוד של המדיניות הכלכלית, ופרויקט אמפירי בהיקף של עבודה סמינריונית לכתיבת ניירות מדיניות.


אשכול של קורסי חובה, המתעמקים בממשקים השונים שבין הכלכלה לבין מדעי החברה כגון: ממשל, פסיכולוגיה, מדעי המחשב. קורסים אלו מותווים במערכת השעות של שנה א'.


קורסי בחירה מגוונים, הכוללים: כלכלת בנקאות, שוק ההון, תורת המשחקים, מסחר בינלאומי, סוגיות בכלכלה ציבורית. משתתפי תוכנית המצטיינים לומדים קורסי בחירה מובנים כחלק מהתוכנית.


חטיבת לימודים משלימה בשיתוף אחד מבתי הספר הנוספים במרכז הבינתחומי: בית ספר סמי עופר לתקשורת, בית הספר לפסיכולוגיה, בית ספר אריסון למנהל עסקים, בית ספר אפי ארזי למדעי המחשב, בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה או בית הספר לקיימות.

 

תכנית הלימודים במסגרת התואר בכלכלה לשנת הלימודים תשע"ו:


שנה א'

סמסטר א'

קורס נ"ז
קורסי חובה בכלכלה
14
יסודות מיקרו 5
מתמטיקה א' 4
סטטיסטיקה א' 5
קורסים נוספים 7
ממשל לכלכלנים 3
פסיכולוגיה לכלכלנים 3
קורס הכשרה למצטיינים 1
קורסי חובה כלליים 4
אנגלית לכלכלנים  A/B 4
אוריינות
סה"כ 25
*בהתאם לנתוני התלמידים

סמסטר ב'

קורס נ"ז
קורסי חובה בכלכלה
15
יסודות מאקרו 3
מיקרו א' 4
מתמטיקה ב' 4
סטטיסטיקה ב' 4
קורסים נוספים 7
תורת המימון לכלכלנים 3
מבוא לתכנות 3
קורס הכשרה למצטיינים 1
קורסי חובה כלליים 0
אוריינות -
סה"כ 22
*בהתאם לנתוני התלמידים
שנה ב'
סמסטר א'
קורס נ"ז
קורסי חובה בכלכלה 16
מיקרו ב' 5
מאקרו א' 5
מבוא לאקונומטריקה 3
חשבונאות לכלכלנים 3
קורסים נוספים 2
קורסים למצטיינים 2
לימודי חטיבה 4
סה"כ 22
*בהתאם לנתוני התלמידים
סמסטר ב'
קורס נ"ז
קורסי חובה בכלכלה 19
מאקרו ב' 5
יישומים אקונומטריים 3
כלכלת ישראל 2
מיקרו ג' 3
משפט לכלכלנים 3
קורסים נוספים 7
קורסים למצטיינים 3
אנגלית A* 4
לימודי חטיבה 4
קורסי בחירה בכלכלה 5
תורת ההשקעות 3
מסחר בינלאומי 2
סה"כ 30
*בהתאם לנתוני התלמידים

שנה ג'
סמסטר א'
קורס נ"ז
קורסי חובה בכלכלה 3
סמינר במדיניות כלכלית 3
קורסי בחירה בכלכלה 8
מדיניות כלכלית מיקרו 2
סוגיות בכלכלת עבודה וחינוך 3
אופציות וחוזים עתידיים 3
קורסים נוספים 1
סדנה בכתיבת עבודה אקדמית מצטיינים 1
לימודי חטיבה 8
סה"כ 20
*בהתאם לנתוני התלמידים
סמסטר ב'
קורס נ"ז
קורסי חובה בכלכלה 4
פרויקט כתיבת נייר מדיניות 2
מדיניות כלכלית מאקרו 2
קורסי בחירה בכלכלה 7
כלכלה ציבורית 2
בנקאות ושוק ההון 3
קורסים נוספים 2
סדנה בכתיבת עבודה אקדמית מצטיינים 2
לימודי חטיבה 8
סה"כ 21
*בהתאם לנתוני התלמידים

קורסי בחירה במסגרת בית הספר לכלכלה:


*סטודנטים לכלכלה במסלול החד חוגי חייב ב 4 קורסי בחירה כלכליים. הקורסים נשענים על קורסי הליבה בכלכלה ולכן נפתחים רק בסמסטר השני בשנה ב'.

שנה ב'
סמסטר ב'
קורס ש"ס נ"ז
שיעור תרגול
מבוא לתורת ההחלטות 2 - 2
בנקים ויציבות פיננסית 3 - 3
תורת ההשקעות 2 - 2


לחצו לחזרה לתכנית הלימודים >>שנה ג'
סמסטר א'
קורס ש"ס נ"ז
שיעור תרגול
אופציות וחוזים עתידיים 3 - 3
ארגון תעשייתי 3 - 3
כלכלה ציבורית 3 - 3לחצו לחזרה לתכנית הלימודים >>
סמסטר ב'
קורס ש"ס נ"ז
שיעור תרגול
המשבר: מדיניות מוניטרית ופיננסית 3 - 3
כלכלת עבודה ואי שוויון 2 - 2
צמיחה כלכלית וגלובליזציה 2 - 2
תורת המשחקים 2 - 2

**לסטודנטים בתכנית מצטיינים קיימת תכנית מובנת. למידע נוסף

חטיבות לימודים

* הנ"ל הינם קורסים כדוגמא למערכת שניתן לבחור בחטיבות השונות.
חטיבה במנהל עסקים
שנה ב'
סמסטר ב'
קורס
התנהגות ארגונית
תורת ההשקעות
יסודות ניהול השיווק
חשיבה ביקורתית

שנה ג'
סמסטר א'
קורס
ניתוח דוחות כספיים
דיני חברות וניירות ערך (בורסה)
חוזים עתידיים ואופציות
קורס בחירה במנהל עסקים
סמסטר ב'
קורס
שיווק חברתי ופוליטי
אסטרטגיה עסקית
בנקים ויציבות פיננסית
קורס בחירה במנהל עסקים


חטיבה בפסיכולוגיה
שנה ב'
סמסטר ב'
קורס
מבוא לפסיכולוגיה
פסיכולוגיה חברתית
פסיכולוגיה התפתחותית
קורס בחירה בפסיכולוגיה

שנה ג'
סמסטר א'
קורס
תיאוריות באישיות
מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית
קורס בחירה בפסיכולוגיה
סמסטר ב'
קורס
פסיכולוגיה חיובית
פסיכולוגיה ארגונית


חטיבה בתקשורת
שנה ב'
סמסטר ב'
קורס
אתיקה בתקשורת
תקשורת, תרבות וחברה
ייצוגים של אהבה וזוגיות בתרבות הפופולארית
אינטרנט: היבטים חברתיים ותרבותיים
התנהגות צרכניים: אלמנטים קוגניטיביים והתנהגותיים

שנה ג'
סמסטר א'
קורס
דיני תקשורת
מדיה מקוונים: מאינטרקטיביות להשתתפויות
תקשורת חזותית: ייצוג וידע
מבוא לתוכן וויזואלי
מגמות בטלוויזיה העולמית
לוחמה פסיכולוגית ותעמולה בניהול סכסוכים
מבוא למדיה חדשים
טכנולוגיה ומדיה: הווה ועתיד
סמסטר ב'
קורס
נושאים בתרבות דיגיטלית
פלטפורמות בתרבות דיגיטלית
מבע חזותי במדיה
שיווק נושאים חברתיים
ספורט, תקשורת וחברה: היבטים חברתיים ושיווקיים


חטיבה בממשל
שנה ב'
סמסטר ב'
קורס
העת החדשה, מקורות הלאומיות ותולדות הציונות
 כלים ושיטות לעיצוב מדיניות ואסטרטגיה
משטר מדינת ישראל
תיאוריות פוליטיות

שנה ג'
סמסטר א'
קורס
מבוא ליחסים בינלאומיים
ממשל ופוליטיקה
מנהל ומדיניות ציבורית
סמסטר ב'
קורס
קורסי בחירה בממשל

חטיבה במדעי המחשב
שנה ב'
סמסטר ב'
קורס
מבוא למדעי המחשב
לוגיקה ותורת הקבוצות
ניתוח מערכות

שנה ג'
סמסטר א'
קורס
ארכיטקטורות דיגיטאליות
סמסטר ב'
קורס
מבני נתונים
תקשורת ורשתות
ניתוח מערכות
 
חטיבה במדעי הרשת
 שנה ב'
סמסטר א'
מבוא למדעי המחשב
סדנה ברשתות חברתיות
סמסטר ב'
אבטחת סייבר למנהלים
שנה ג'
סמסטר א'
מערכות ומוצרי מידע מבוססי רשת
ניתוח מערכות מידע
ניהול מוצר בעולם הרשת
סמסטר ב'
רשתות תקשורת ופיתוח יישומי רשת
ניתוח מידע (Big Data/ Analytics)
ניהול קשרי לקוחות
יזמות וניהול שיווק ממוקדי אינטרנט
מתעניינים בתואר ראשון בכלכלה? מלאו פרטיכם בטופס וניצור עמכם קשר בהקדם: