בית ספר טיומקין לכלכלה

קורסים בכלכלה

התכנית כוללת:
ליבת קורסי חובה, בהם קורסים ייחודיים: קורס באקונומטריקה א', שני קורסים המיועדים לניתוח ולימוד של המדיניות הכלכלית, ופרויקט אמפירי בהיקף של עבודה סמינריונית.

אשכול של קורסי חובה, המתעמקים בממשקים השונים שבין הכלכלה לבין מדעי החברה כגון: ממשל, פסיכולוגיה, מדעי המחשב, יסודות תקשורת ומשפט.

קורסי בחירה מגוונים, הכוללים: כלכלת בנקאות, שוק ההון, תורת המשחקים, מסחר בינלאומי, סוגיות בכלכלה ציבורית.

חטיבת לימודים משלימה בשיתוף אחד מבתי הספר הנוספים במרכז הבינתחומי: בית ספר סמי עופר לתקשורת, בית הספר לפסיכולוגיה, בית ספר אריסון למנהל עסקים, בית ספר אפי ארזי למדעי המחשב, בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה או בית הספר לקיימות.

תכנית הלימודים במסגרת התואר בכלכלה לשנת הלימודים תשע"ד:


שנה א'
סמסטר א'
קורס נ"ז
קורסי ליבה בכלכלה
14
יסודות מיקרו 5
מתמטיקה א' 4
סטטיסטיקה א' 5
קורסי חובה מדעי החברה 6
ממשל לכלכלנים 3
פסיכולוגיה לכלכלנים 3
קורסי חובה כללי 1
אנגלית C או B* -
אוריינות
סה"כ 21
*בהתאם לנתוני התלמידים
סמסטר ב'
קורס נ"ז
קורסי ליבה בכלכלה
21
יסודות מאקרו 3
מיקרו א' 4
מתמטיקה ב' 4
סטטיסטיקה ב' 4
חשבונאות לכלכלנים 3
תורת המימון לכלכלנים 3
קורסי חובה מדעי החברה 3
מבוא לתכנות 3
קורסי חובה כללי 4
אנגלית A* 4
אנגלית C* -
סה"כ 28
*בהתאם לנתוני התלמידים
שנה ב'
סמסטר א'
קורס נ"ז
קורסי חובה בכלכלה 16
מיקרו ב' 5
מאקרו א' 5
מבוא לאקונומטריקה 3
משפט לכלכלנים 3
קורסי חובה כללי 4
אנגלית B* 4
לימודי חטיבה 4
סה"כ 24
*בהתאם לנתוני התלמידים
סמסטר ב'
קורס נ"ז
קורסי חובה בכלכלה 13
מאקרו ב' 5
יישומים אקונומטריים 3
כלכלת ישראל 2
מיקרו ג' 3
קורסי חובה כללי 4
אנגלית A* 4
לימודי חטיבה 4
קורסי בחירה בכלכלה
סה"כ 21
*בהתאם לנתוני התלמידים

שנה ג'
סמסטר א'
קורס נ"ז
קורסי חובה בכלכלה 4
סמינר בכתיבת נייר מדיניות 2
מדיניות כלכלית מיקרו 2
קורסי בחירה בכלכלה 5
לימודי חטיבה 8
סה"כ 17
סמסטר ב'
קורס נ"ז
קורסי חובה בכלכלה 5
פרויקט כתיבת נייר מדיניות 2
מדיניות כלכלית מאקרו 3
קורסי בחירה בכלכלה 5
לימודי חטיבה 8
סה"כ 18

קורסי בחירה במסגרת בית הספר לכלכלה:

*סטודנטים לכלכלה במסלול החד חוגי חייב ב 4 קורסי בחירה כלכליים. הקורסים נשענים על קורסי הליבה בכלכלה ולכן נפתחים רק בסמסטר השני בשנה ב'.

שנה ב'
סמסטר ב'
קורס ש"ס נ"ז
שיעור תרגול
מבוא לתורת ההחלטות 2 - 2
בנקים ויציבות פיננסית 3 - 3
תורת ההשקעות 2 - 2

לחצו לחזרה לתכנית הלימודים >>


שנה ג'
סמסטר א'
קורס ש"ס נ"ז
שיעור תרגול
אופציות וחוזים עתידיים 3 - 3
ארגון תעשייתי 3 - 3
כלכלה ציבורית 3 - 3לחצו לחזרה לתכנית הלימודים >>
סמסטר ב'
קורס ש"ס נ"ז
שיעור תרגול
המשבר: מדיניות מוניטרית ופיננסית 3 - 3
כלכלת עבודה ואי שוויון 2 - 2
צמיחה כלכלית וגלובליזציה 2 - 2
תורת המשחקים 2 - 2

**לסטודנטים בתכנית מצטיינים קיימת תכנית מובנת. למידע נוסף

חטיבות לימודים

* הנ"ל הינם קורסים כדוגמא למערכת שניתן לבחור בחטיבות השונות.
חטיבת מנהל עסקים
שנה ב'
סמסטר ב'
קורס
התנהגות ארגונית
תורת ההשקעות
יסודות ניהול השיווק
חשיבה ביקורתית

שנה ג'
סמסטר א'
קורס
ניתוח דוחות כספיים
דיני חברות וניירות ערך (בורסה)
חוזים עתידיים ואופציות
קורס בחירה במנהל עסקים
סמסטר ב'
קורס
שיווק חברתי ופוליטי
אסטרטגיה עסקית
בנקים ויציבות פיננסית
קורס בחירה במנהל עסקים


חטיבת פסיכולוגיה
שנה ב'
סמסטר ב'
קורס
מבוא לפסיכולוגיה
פסיכולוגיה חברתית
פסיכולוגיה התפתחותית
קורס בחירה בפסיכולוגיה

שנה ג'
סמסטר א'
קורס
תיאוריות באישיות
מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית
קורס בחירה בפסיכולוגיה
סמסטר ב'
קורס
פסיכולוגיה חיובית
פסיכולוגיה ארגונית


חטיבת תקשורת
שנה ב'
סמסטר ב'
קורס
אתיקה בתקשורת
תקשורת, תרבות וחברה
ייצוגים של אהבה וזוגיות בתרבות הפופולארית
אינטרנט: היבטים חברתיים ותרבותיים
התנהגות צרכניים: אלמנטים קוגניטיביים והתנהגותיים

שנה ג'
סמסטר א'
קורס
דיני תקשורת
מדיה מקוונים: מאינטרקטיביות להשתתפויות
תקשורת חזותית: ייצוג וידע
מבוא לתוכן וויזואלי
מגמות בטלוויזיה העולמית
לוחמה פסיכולוגית ותעמולה בניהול סכסוכים
מבוא למדיה חדשים
טכנולוגיה ומדיה: הווה ועתיד
סמסטר ב'
קורס
נושאים בתרבות דיגיטלית
פלטפורמות בתרבות דיגיטלית
מבע חזותי במדיה
שיווק נושאים חברתיים
ספורט, תקשורת וחברה: היבטים חברתיים ושיווקיים


חטיבת ממשל
שנה ב'
סמסטר ב'
קורס
העת החדשה, מקורות הלאומיות ותולדות הציונות
 כלים ושיטות לעיצוב מדיניות ואסטרטגיה
משטר מדינת ישראל
תיאוריות פוליטיות

שנה ג'
סמסטר א'
קורס
מבוא ליחסים בינלאומיים
ממשל ופוליטיקה
מנהל ומדיניות ציבורית
סמסטר ב'
קורס
קורסי בחירה בממשל

חטיבת מדעי המחשב
שנה ב'
סמסטר ב'
קורס
מבוא למדעי המחשב
לוגיקה ותורת הקבוצות
ניתוח מערכות

שנה ג'
סמסטר א'
קורס
ארכיטקטורות דיגיטאליות
סמסטר ב'
קורס
מבני נתונים
תקשורת ורשתות
ניתוח מערכות