בית הספר לכלכלה

דבר דיקן בית הספר לכלכלה - פרופ' צבי אקשטיין 

עם קבלת המחזור הראשון של תלמידי התואר הראשון הוקם בשנת 2010 ביה"ס לכלכלה במרכז הבינתחומי. ביה"ס מעניק תואר ראשון בכלכלה ברמה הגבוהה של לימודי הכלכלה בישראל בדגש על יישום התאוריה ושיטות המחקר היישומי בכלכלה לניהול מדיניות כלכלית בסקטור הפרטי והציבורי. סגל ביה"ס מורכב מחוקרים מובילים במאקרו כלכלה, בתאוריה כלכלית, יישומים אקונומטריים וכלכלת ישראל, אשר מצטיינים בהוראה ובמחקר באיכויות המשתוות לאלו של האוניברסיטאות המובילות בעולם. 

בתוכנית הלימודים בתואר הראשון ניתנים קורסים במסגרת מעודכנת של מיקרו-כלכלה, מאקרו-כלכלה ואקונומטריה על ידי מרצים מובילים בתחומים אלו בעולם. כמו כן, ניתנים קורסים ייחודיים לכלכלנים במדעי החברה (פסיכולוגיה, ממשל, משפטים ומחשבים) וקורסים במימון וחשבונאות. הייחודיות של התואר הראשון היא ביישום הידע הבסיסי התיאורטי בכלכלה על מדיניות כלכלית בסקטור הציבורי והפרטי. קורסי מדיניות וכן סמינר מקיף הכולל דוחות מדיניות כלכלית נלמדים כחלק מחובות התואר. בסיוםהתואר נדרשים הסטודנטים להכין ניירות מדיניות כלכלית אשר יוצגו בכנס מיוחד שיתקיים בסוף שנת הלימודים השלישית. כמו כן, בשנים ב' וג' קבוצת הסטודנטים עם ציונים גבוהים משנה א' יכולים להצטרף לתוכנית מצטיינים הכוללת קורסי העשרה מיוחדים.

החינוך למנהיגות דורש הקניית כלים לניהול מדיניות כלכלית על בסיס הידע הנצבר במחקר הכלכלי. במרכז הבינתחומי תלמידי התואר הראשון ילמדו איך ליישם את הידע לניהול מדיניות כלכלית.

בשנים הבאות אנו נרחיב את תכניות הלימוד של בית הספר לכלכלה במסלולים הבינתחומיים שכוללים היום את המסלול כלכלה עם התמחות בחשבונאות ומסלול דו-חוגי בכלכלה וקיימות. אנחנו מתכננים לפתוח בקרוב מסלול דו-חוגי לכלכלה ומנהל עסקים. כמו כן, מתוכננת להיפתח בקרוב תכנית מ.א. ב"כלכלה פיננסית וניהול סיכונים" במסגרת ביה"ס אריסון למנהל עסקים בניהול משותף עם ביה"ס לכלכלה. תכנית מ.א. זו הינה ייחודית בכך שהיא משלבת את עיקרי הכלכלה עם מימון, חשבונאות וניהול מדיניות ציבורית ועסקית, כל זאת בתואר ללא תזה בהיקף לימודים של שנה רצופה אחת.

בית ספר לכלכלה מתברך בסגל אקדמי בעל מוניטין בינלאומי בתחומי מאקרו כלכלה, כלכלת עבודה, תאוריה כלכלית וכלכלת ישראל. בית הספר נמצא בעיצומו של תהליך גיוס חברי סגל נוספים ואף צמיחה במספר התלמידים ואנו מקווים להגיע בהקדם לסגל מרצים מוביל בארץ ובעולם הן במחקר והן בהוראת הכלכלה. אנו עורכים מדי שנה סדנא בינלאומית אשר מביאה חוקרים ישראלים מובילים בעולם להציג מחקרים בתחומים רחבים של כלכלה.

אנו מתכוונים להקים בביה"ס מכון למדיניות כלכלית כדי לחזק את הקשר בין המחקר האקדמי וההוראה למדיניות כלכלית. המטרות המרכזיות של המכון הן לקדם כתיבת דוחות למדיניות כלכלית כדי לייעל את החברה הישראלית וכן להכשיר את התלמידים בביה"ס לקדם ולהנהיג תכניות של מדיניות כלכלית המבוססות על המחקר הכלכלי בעולם.

בברכת הצלחה,

פרופ' צבי אקשטיין
דיקן בית הספר לכלכלה