בית ספר אפי ארזי למדעי המחשב
התמחויות

תכנית הלימודים הרגילה לתואר הראשון במדעי המחשב כוללת חטיבת לימודים במנהל עסקים. התכנית מורכבת מחמישה קורסים, ובהם מלמדים מיטב המרצים מבית ספר אריסון למנהל עסקים. הקורסים מעניקים לתלמידי מדעי המחשב כלים בסיסיים לפעול ולהתפתח בסביבה העסקית שבה יבחרו לעבוד.

בנוסף לתכנית הלימודים הרגילה לתואר במדעי המחשב אנו מציעים לבחירת הסטודנט החל משנת הלימודים השנייה שתי אפשרויות להתמחות :