בית ספר אריסון למנהל עסקים

מנהל הרישום והקבלה

תואר ראשון                                                                תואר שני
טלפון: 09-9527200                                                      טלפון: 09-9527300
פקס: 09-9567392                                                        פקס: 09-9567392
דוא"ל: rishum@idc.ac.il                                               דוא"ל: master@idc.ac.il
לפרטים נוספים - לחץ כאן                                                לפרטים נוספים - לחץ כאן

בית הספר הבינלאומי ע"ש רפאל רקנאטי
טלפון: 09-9527248
פקס: 09-9568616
דוא"ל: international@idc.ac.il

מידע נוסף על רישום לתואר ראשון ניתן למצוא באתר רישום וקבלה לתואר ראשון.
מידע נוסף על רישום לתואר שני ניתן למצוא באתר רישום וקבלה לתואר שני.
מידע לסטודנטים המעונינים ללמוד במסגרת בית הספר הבינלאומי ע"ש רפאל רקנאטי ניתן למצוא באתר בית הספר
למידע נוסף על מלגות

כתובתנו:
מנהל רישום וקבלה
רח' כנפי נשרים
ת.ד. 167
הרצליה 46150