בית ספר אריסון למנהל עסקים

תכנית הלימודים לתואר ראשון במנהל עסקים עם התמחות חשבונאות

מאפייני התכנית
 ●

תכנית הלימודים לתואר ראשון במנהל עסקים עם התמחות בחשבונאות, המיועדת למועמדים מצטיינים, משלבת לימודי תואר ראשון BA במנהל עסקים עם לימודי חשבונאות מתקדמים.

 ●

התכנית נבנתה באופן ייחודי, ומתמקדת, בין היתר, בהעמקה בתחומי החשבונאות, הביקורת והמסים, לצד ליבה של קורסי מימון מתקדמים.

 

כחלק מתפיסת הבינתחומיות, ילמדו הסטודנטים גם קורסים בתחומי משפט עסקי, מחשבים ותקשורת. זאת, במטרה להקנות לבוגרי התכנית יתרון מובנה בהשתלבות כאנשי מקצוע בתחום ראיית החשבון ובהובלה עתידית בעולם העסקים. לצורך כך גם תהליכי המיון של המועמדים וקבלתם לתכנית נערכים בקפידה רבה ומושם דגש על ההתאמה לתכנית וליעדיה.

 

מתוך מחויבות למצוינות הן ברמת ההוראה והן ברמה המקצועית של התכנית, מורכב סגל ההוראה מהמרצים המובילים בתחום ראיית חשבון כיום, מהאקדמיה ומהפרקטיקה.

 

אורך התכנית במנהל עסקים בהתמחות חשבונאות הינו שלוש שנים אקדמיות. בוגרי התוכנית פטורים מבחינות מועצת רואי החשבון הבאות: ביניים חלק א', ביניים חלק ב', סטטיסטיקה, דיני תאגידים ומסחר, מימון, טכנולוגיות מידע- סופיות חלק א' ותמחיר וחשבונאות ניהולית- סופיות חלק ב'. עם סיום לימודי התואר, רשאים בוגרי התכנית, להשתתף בשנת השלמה בחשבונאות הנלמדת במרכז הבינתחומי, לקראת שתי בחינות ההסמכה הסופיות של מועצת רואי החשבון.

 
שנה א'
סמסטר א'
קורס נ"ז
מבוא לשבונאות 4
מתמטיקה א' לחשבונאים 3
משפט לחשבונאים א' 2
מבוא למיקרו כלכלה לחשבונאים 3
טכנולוגיות מידע לחשבונאים 2
אנגלית עסקית מתקדמים א' (רמה B) 0
יישומי מחשב לחשבונאים 1
סמסטר ב'
קורס נ"ז
מיקרו כלכלה לחשבונאים 3
מתמטיקה ב' לחשבונאים
3
יסודות החשבונאות א' 6
יסודות המימון לחשבונאים 4
אנגלית מתקדמים ב' לחשבונאים (רמה A) 2
סטטיסטיקה א' לחשבונאים 4
משפט לחשבונאים ב' 3
שנה ב'
סמסטר א'
קורס נ"ז
יסודות החשבונאות ב' 6
מבוא למיסים 4
חשבונאות ניהולית 3
יסודות ניהול השיווק 4
מאקרו כלכלה לחשבונאים 5
סטטיסטיקה ב' לחשבונאים 3
סמסטר ב'
קורס נ"ז
תורת ההשקעות לחשבונאים 3
מיסים א' 3
משפט לחשבונאים ג' 2
יסודות ביקורת חשבונות 3
אקונומטריקה לחשבונאים 3
יסודות תורת ההחלטות וחקר הביצועים 3
בעיות מדידה בחשבונאות 6

שנה ג'


סמסטר א'
קורס נ"ז
מיסים ב' 4
חשבונאות ניהולית מתקדמת 3
תיאוריה חשבונאית 4
דוחות כספיים מאוחדים 6
התנהגות ארגונית 4
קורסי בחירה כלליים 4
סמסטר ב'
קורס נ"ז
ביקורת חשבונות 4
ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות 4
סמינר בחשבונאות 4
מיסוי תאגידים 4
מערכות מידע ארגוניות לחשבונאים 3
מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים לחשבונאים 3