עבודות תחזוקה במרכז האישי 

עקב עבודות תחזוקה ושדרוג, לא תתאפשר גישה למרכז האישי בין השעות 6:00-11:00 בתאריך 30.4.2012.

שירותים זמינים: אתרי הקורסים 

 

Maintenance on My IDC site


Due to planned maintenance and upgrading work, access will be denied to My IDC website on April 30th 2012 between 06:00-11:00.

Available services: Courses websites