© הזכויות בחומרים שבאתר שמורות. אין להשתמש בחומרים אלה בלא אישורו של פרופ' יורם שחר
עבודה לפי טיוטות

בדף זה תמצאו קישוריות לדפי הסבר לכל אחת מהטיוטות העיקריות של ההכרזה ולמסמכים שקדמו לה. הקישוריות מסודרות כאן לפי הסדר הכרונולוגי של המסמכים.