מדור ספורט - ברוכים הבאים 

המרכז הבינתחומי דוגל במשפט "נפש בריאה בגוף בריא" ועל כן מציע לסטודנטים, להשתלב במגוון פעילויות ספורט, במסגרת נבחרות הפועלות בו.
נבחרות הספורט של המרכז הבינתחומי מתחרות הן ברמת חובבים והן ברמת מקצוענים ומשתתפות, בין היתר, בתחרויות "
ארגון הספורט האקדמי" (אס"א).
המרכז הבינתחומי שואף לפתח את דור מנהיגי העתיד ומאמין כי דור זה יתאפיין לא רק באינטלקטואליות ומצויינות אקדמית, אלא גם בתכונות כמו התמדה, נחישות, מיצוי מירבי של יכולות אישיות ותרומה לקהילה. על מנת לסייע בפיתוח תכונות אלו, מאפשר המרכז הבינתחומי לסטודנטים לשלב את לימודיהם האקדמיים, בין היתר, גם בפעילות ספורטיבית ענפה.
פעילויות הספורט נערכות על בסיס התנדבותי ועל הסטודנטים הספורטאים לעמוד בכל המטלות האקדמיות, כמו כל סטודנט אחר. עם זאת ועל מנת למנוע עומסי יתר, נבנית עבורם מערכת לימודים מיוחדת, המאפשרת שילוב בין לימודים אקדמיים למקצוענות ספורטיבית.
למידע נוסף ולהצטרפות לנבחרות ניתן ליצור קשר עם מדור הספורט.


אילן קובלסקי, ראש מדור הספורט,
עם ארון הגביעים של המרכז.