אודות מנהל הסטודנטים

מנהל הסטודנטים הנו הגוף האחראי על הטיפול בכל הנושאים הנוגעים לסטודנט ומספק את הסיוע המנהלי הנדרש במהלך לימודיו במרכז הבינתחומי.
מנהל הסטודנטים מהווה חוליה מקשרת בין הסטודנט לבין גורמים שונים במרכז, לרבות דיקנים, מרצים, יחידות מנהלה, ועוד.

מנהל הסטודנטים בבתי הספר השונים:
בית ספר רדזינר למשפטים
בית ספר אריסון למנהל עסקים
בית ספר אפי ארזי למדעי המחשב
בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה
בית ספר סמי עופר לתקשורת
בית הספר לפסיכולוגיה

בית הספר לכלכלה
בית הספר לקיימות מייסודן של החברה לישראל, כיל ובזן
בית הספר הבינלאומי ע"ש רפאל רקנאטי
תכנית רבין למנהיגות

מנהל הסטודנטים מטפל בפניות שונות של הסטודנטים ככלל.
המנהל מקבל פניות באופנים שונים

 •  קבלת קהל 
 •  פניות טלפוניות 
 •  פניות בכתב - באמצעות פקס, E-MAIL, תיבת שירות

המנהל מטפל בפניות בכל נושא שהוא, למעט פניות בנושא שכר הלימוד, ומספק תשובות אינפורמטיביות וכן עזרה בפתרון בעיות מיוחדות. המנהל מהווה למעשה גורם מקשר בין הסטודנט לבין גורמים שונים במרכז, לרבות מרצים, בודקי עבודות, דיקנים וכו'. פניות בנושאים אקדמיים מטופלות מול דיקן ביה"ס, בעוד שפניות על רקע אישי מטופלות מול דיקן הסטודנטים.

 מנהל הסטודנטים מרכז את כל הרישומים האקדמיים של הסטודנט:

 •  רישום למסלולי לימוד וקבוצות תרגול 
 •  רישום לקורסים 
 •  הזנת ציונים בעבודות/בחינות 
 •  טיפול בערעור על תוצאות הבחינה 
 •  טיפול ברישום סטודנטים, שאינם רשאים לגשת לבחינות או שציונם נפסל מסיבה כלשהי 
 •  באחריות המנהל לשקלל את כל מרכיבי הציון בקורס ולפרסם ציון סופי בקורס  
 •  טיפול בבקשות שונות לפטור: פטור מלא מהשיעור (שיעור חובה או בחירה), פטור חלקי מנוכחות או הגשת תרגילים (במקרים בהם הקורס נלמד במרכז בעבר), פטור מבחינות אמצע  
 •  טיפול במועדי בחינה מיוחדים (בשל סיבות מוצדקות(
 •  דחיית מועדי הגשת עבודות 
 •  בקשות להקפאת/הפסקת לימודים 
 •  המנהל בודק מאזן אקדמי לכל סטודנט בסוף כל שנת לימוד/ אם יש צורך, בהתאם לתקנון הלימודים.  
 •    מעלה תיקי סטודנטים לוועדה לענייני תלמידים   .
 • המנהל בודק מאזן אקדמי לפני טקס מצטיינים, מחבר את רשימת המצטיינים לטקס ומזמין את הסטודנטים
   לטקס.
 • לפני טקס בוגרים על המנהל לבדוק זכאות לתואר.

 מנהל הסטודנטים מנפיק אישורים שונים לשימוש הסטודנט:

 •  כרטיס סטודנט 
 •  אישורי לימודים בעברית/אנגלית 
 •  גיליונות ציונים בעברית/אנגלית 
 •  מכתבי המלצה ממרצים 
 •  אישורי התמחות 
 •  אישור זכאות לתואר 
 •  אישורים מיוחדים אחרים (כגון מועדי בחינות וכו'(
 •  אישורים שונים לבוגרים + מילוי טפסי רישום לאוניברסיטאות בחו"ל