תשלום עבור אישורים

מנהל הסטודנטים מטפל בהנפקת אישורים שונים לסטודנטים ולבוגרים. התשלום עבור האישורים יתבצע באחת הדרכים להלן:

  • דרך אתר המרכז - בכרטיס אשראי
  • בחדר עבודות - במרכז הבינתחומי - במזומן

* אין בביצוע התשלום הודעה על הזמנת האישור, ויש לבצע הזמנת אישורים נדרשים ישירות מול מנהל הסטודנטים. ניתן לעשות זאת באמצעות טלפון, מייל או פניה דרך האתר.
* אישורים יונפקו עד 10 ימים מיום הבקשה.
* משלוח אישורים בדואר ייעשה לכתובת הרשומה ברשימות המרכז. 

סוג האישור הסכום לתשלום   לחץ לתשלום
אישור לימודים ללא תשלום - ניתן להנפיק את האישור במנהל הסטודנטים. בנוסף, ניתן להנפיק אישורים ב"תחנת המידע לסטודנט" במרכז האישי >>
גליון ציונים בשפה העברית לבוגרים/מפסיקי לימודים 10 ש"ח לגליון לתשלום
גליון ציונים בשפה האנגלית לבוגרים/מפסיקי לימודים 10 ש"ח לגליון לתשלום
אישור מיוחד לבוגרים/מפסיקי לימודים 20 ש"ח לאישור  לתשלום
אישור זכאות לתואר בשפה העברית 20 ש"ח לאישור לתשלום
אישור זכאות לתואר בשפה האנגלית 20 ש"ח לאישור לתשלום
תעודת סטודנט 10 ש"ח להזמנת התעודה ותשלום, יש להיכנס ל"תחנת המידע לסטודנט" במרכז האישי >>
תעודת בוגר בשפה העברית 50 ש"ח לתשלום
תעודת בוגר בשפה האנגלית 50 ש"ח לתשלום
הכנת טפסים לרישום לתואר שני, כולל גליונות ואישורים נלווים 50 ש"ח לתשלום
חתימה נאמן למקור על אישורים 10 ש"ח לתשלום
משלוח מסמכים לחו"ל בדואר מהיר 100 ש"ח לתשלום