המחלקה לאנגלית כשפה זרה 

המחלקה לאנגלית כשפה זרה פועלת כיחידה עצמאית, העובדת בתיאום עם כלל בתי הספר במרכז הבינתחומי הרצליה. לימודי האנגלית בבינתחומי הרצליה מותאמים לצרכיו של כל בית ספר.

המיון לרמות לימוד באנגלית יתבצע בהתאם לציון הבחינה הפסיכומטרית באנגלית או מבחן אמי"ר או  אמיר"ם בלבד.

הנוכחות בקורס הינה חובה והציון בו נקבע על פי הציון המצטבר בבחנים, עבודות, ושיעורי הבית במהלך הסמסטר וכן על פי מבחן הנערך בסוף סמסטר.

למידע נוסף על המחלקה לאנגלית כשפה זרה - נא לפנות לאתר באנגלית.