מנהל ההוראה

מחלקת מנהל הוראה מנהלת מבחינה תפעולית-אדמינסטרטיבית את מערך ההוראה במרכז הבינתחומי הרצליה.

תפקידי מנהל ההוראה, בין היתר, הינם:

 

 • תכנון מערכת השעות בבתי ספר על-פי תכניות הלימודים המתקבלות מהדיקנים ומרכזי התכניות/ההתמחויות, שיבוץ הקורסים בחדרי ההוראה ותכנון לוח הבחינות.
 • עריכת ידיעוני בתי הספר וחוברת תקנונים ושירותים לסטודנט.
 • הכנת המערכות הממוחשבות לרישום לקורסים באינטרנט ע"י הסטודנטים.
 • מתן שירות לסגל האקדמי בכל הקשור לניהול השוטף של הקורס.
 • ניהול קשר רציף עם הדיקנים בכל הקשור להוראה ולמרצים בבתי הספר.
 • ניהול קשר רציף עם מינהלי הסטודנטים ומינהלי תכניות התואר השני בנוגע למערך ההוראה בקמפוס.
 • ניהול מערך חדרי ההוראה בקמפוס, לרבות שיריון חדרים לכנסים ולאירועים מיוחדים.
 • הזמנת עזרי הוראה כגון מקראות משפטיות, קבצי חקיקה, סרטי הדרכה וכו'.
 • ניהול פרויקט המשובים.
 • תיאום מועדי מכינות קבלה וקורסי מיון לנרשמים חדשים.
 • דיווח חודשי למדור כספים [שכר וספקים] על שכר מרצים מן החוץ, מתרגלים פרונטלים, עוזרי הוראה  [בודקי עבודות ומבחנים]  ושעות נוספות של מרצים קבועים.
 • הפקת דו"חות בנושא מערך ההוראה והסגל האקדמי באופן שוטף ולפי דרישה לגורמים שונים כגון: המועצה להשכלה גבוהה, הנהלת המרכז, דיקני בתי הספר וכו'.