אגודת הסטודנטים


אתר האגודה: www.myidc.org.il 
 
 האגודה בפייסבוק 

 
 

 
   

ניתן לפנות אלינו בדוא"ל: aguda.office@idc.ac.il או בטלפון 09-9568398  או בפקס: 09-9578849