מרכז לאה ויצחק שכטר לשירותי ייעוץ פסיכולוגיה

• מטרת השירות היא לפעול לרווחת הסטודנטים בתחומים לימודיים ופסיכולוגיים. במסגרת השירות יוכלו סטודנטים המעוניינים בכך להתייעץ עם איש מקצוע אודות לבטים, חששות ומצוקות בתחום האישי או הלימודי כמו למשל: מצבי קונפליקט ומשבר, קשיים חברתיים, קשיי ריכוז, חרדות לפני ובמהלך בחינה וכד'.

• השירות מאפשר קבלת ייעוץ ו/או טיפול פסיכולוגי במסגרת פגישות אישיות קבועות עם פסיכולוגיות קליניות בעלות ניסיון רב בטיפול בסטודנטים, וכרוך בתשלום של 100 ₪ לפגישה. סטודנטים שנמצאו זכאים על ידי דיקנט הסטודנטים לקבלת מלגה (על בסיס סוציו-אקונומי) – ישלמו מחיר סמלי. פגישה ראשונית בשירות אינה כרוכה בתשלום.

• במהלך השנה מתקיימות סדנאות וקבוצות טיפוליות ייעודיות, להתמודדות עם בעיות ממוקדות כגון: חרדת בחינות, קשיים ביחסים בינאישיים. עלות השתתפות בסדנה סמסטריאלית – 50 ₪ לפגישה.

• סטודנטים המעוניינים להיעזר בשירות מוזמנים לתאם פגישה אישית באמצעות מזכירת השירות הפסיכולוגי, גב' שירלי מולדובן בטלפון: 9602872 09 או במייל: smoldovan@idc.ac.il

• הפנייה לשירות ותהליך הייעוץ יישמרו בסודיות מלאה ולא יועברו לכל גורם בבינתחומי הרצליה או מחוצה לו, אלא אם לפונה בקשות אקדמיות לגבי לימודיו, או על סמך הרשאה בכתב חתומה על ידי הפונה.

הקבוצות הקרובות:
קבוצת התפתחות אישית וקבוצה לטיפול בחרדת בחינות:
שירותי הייעוץ הפסיכולוגי פותחים קבוצה המיועדת לסטודנטים בבינתחומי הרצליה -

קבוצת התפתחות אישית: הצלחה בהתמודדות עם אתגרי החיים בגלאי 20+ עד 30+

קבוצה להתמודדות עם חרדת בחינות: המקנה למשתתפים בה ידע והבנה של התופעה, ולציידם בדרכי התמודדות עמה.

לפרטים נוספים >>