דיקן הסטודנטים

תפקידם של סגל דיקנאט הסטודנטים הוא לסייע לסטודנטים בפתרון בעיות אישיות ובעיות שאינן אקדמיות וכך לאפשר להם להתמקד בלימודים ולשפר את ההישגים האקדמיים. הדיקן מטפל במגוון בעיות כלליות ואישיות עמן עשויים הסטודנטים להתמודד, ופועל לפתרונן על הצד הטוב ביותר. בין היתר, מופקד הדיקן על הסוגיות הבאות: מערך המלגות הסוציו-אקונומיות; טיפול בסטודנטים לקויי למידה ואוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים, כגון: עולים חדשים ונכים; הגשת בקשות ולת"ם (קיצור/דחיית שירות מילואים); השירות הפסיכולוגי; המרכז לטיפוח כישורי למידה, וכן טיפול בבעיות אישיות של סטודנטים (למעט בעיות אקדמיות).