יצירת קשר עם דיקנאט הסטודנטים

ד"ר עדי קול
דיקנית הסטודנטים והבוגרים
קבלה בתיאום מראש
בטל': 09-9527257, 09-9527221
פקס: 09-9513323

שיר פאר
מנהלת לשכת הדיקנית
שעות קבלה: א'-ה' בין השעות 8:30-15:30
טל':09-9527221
פקס: 09-9513323
דוא"ל: speer@idc.ac.il

גלית צבי
סגנית דיקנית הסטודנטים (סיוע כלכלי ומעורבות חברתית)
קבלה בתיאום מראש
טל': 09-9527257
פקס: 09-9513323
דוא"ל: gzvi@idc.ac.il

רות ריזל
מנהלת השירות הפסיכולוגי ומדריכה
ימי קבלה: א',ב',ג',ה' בתאום מראש
טל': 09-9527266
דוא"ל: ruthr@idc.ac.il

שרון דנאי ערב
פסיכולוגית קלינית
ימי קבלה: א',ג' בתאום מראש
טל: 09-9602833
דוא"ל: sharonda@idc.ac.il

רייצ'ל טומס
מנהלת מרכז לאה ונפתלי בן יהודה לנגישות וטיפוח כישורי למידה
טל' 09-9602789
פקס: 09-9602871
דוא"ל: rthomas@idc.ac.il

גב' מיכל קאול
רכזת נגישות וטכנולוגיות מסייעות
מרכז לאה ונפתלי בן יהודה לנגישות וטיפוח כישורי למידה
michal.kaul@idc.ac.il , 09-9602487

ד"ר אדוה (אדי) גדרון
אסטרטגיות למידה
מרכז לאה ונפתלי בן יהודה לנגישות וטיפוח כישורי למידה
agidron@idc.ac.il ,09-9527938

דפנה אינגרם
רכזת אדמיניסטרטיבית
מרכז לאה ונפתלי בן יהודה לנגישות וטיפוח כישורי למידה
09-9602738, Daphne.ingram@idc.ac.il