ידיעונים לפי בתי ספר

מערכת הידיעון הממוחשבת המופיעה בלשונית "ידיעון תשע"ז (2017)", כוללת את הגרסה העדכנית ביותר של הידיעון, כולל עדכונים ושינויים הנערכים בו במהלך שנת הלימודים.
לעומת
זאת, הקבצים בלשונית זו - "ידיעונים לפי בתי ספר", הינם הקבצים לשנת 2017, אך מעודכנים לאוגוסט 2016 בלבד, ולא מתעדכנים במהלך השנה.
כאמור, לקבלת המידע העדכני ביותר, יש לבדוק את המידע בלשונית "ידיעון תשע"ז (2017)"
להלן רשימת הידיעונים המודפסים לפי בתי הספר והתכניות השונות:

תואר ראשון:
בית ספר רדזינר למשפטים
בית ספר אריסון למנהל עסקים
בית ספר אפי ארזי למדעי המחשב
בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה
בית ספר סמי עופר לתקשורת
בית ספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה
בית ספר טיומקין לכלכלה
בית הספר לקיימות מייסודן של החברה לישראל, כיל ובזן

תואר שני:
תכנית ה-M.A. בממשל
תואר שני .M.Sc במדעי המחשב
תואר שני .M.A בפסיכולוגיה חברתית
תואר שני .M.A בפסיכולוגיה קלינית
תואר שני .M.A בתקשורת ומדיה חדשים
תואר שני .M.A בהתנהגות ופיתוח ארגונים
תכנית ה-.LL.M במשפטים

תכניות מיוחדות / שונות:
תכנית ZELL ליזמות
שנת השלמה - לימודי חשבונאות
תכנית רבין למנהיגות
היחידה ללימודים כלליים
קורסי בחירה בינתחומיים
קורסי סמסטר קיץ תשע
תכנית צבי מיתר חדשנות טכנולוגית, משפט ואתיקה
--

לארכיון ידיעונים משנים קודמות לחצו כאן >>