ידיעונים לפי בתי ספר

מערכת הידיעון המופיעה בלשונית "ידיעון תשע"ה (2015)", כוללת את הגרסה העדכנית ביותר של הידיעון, כולל עדכונים ושינויים הנערכים בו במהלך שנת הלימודים.
לעומת
זאת, הקבצים בלשונית זו - "ידיעונים לפי בתי ספר", הינם הקבצים לשנת 2015, אך מעודכנים לאוגוסט 2014 בלבד, ולא מתעדכנים במהלך השנה.

לקבלת המידע העדכני ביותר כאמור, יש לבדוק את המידע בלשונית "ידיעון תשע"ה (2015)"
בית ספר רדזינר למשפטים
בית ספר אריסון למנהל עסקים
בית ספר אפי ארזי למדעי המחשב
בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה

בית ספר סמי עופר לתקשורת
בית הספר לפסיכולוגיה
בית הספר לכלכלה
בית הספר לקיימות
תכנית ה-M.A. בממשל
תואר שני .M.Sc במדעי המחשב
תואר שני .M.A בפסיכולוגיה חברתית
תואר שני .M.A בפסיכולוגיה קלינית
תואר שני .M.A בתקשורת ומדיה חדשים
תואר שני .M.A בהתנהגות ופיתוח ארגונים
תכנית ה-.LL.M
תכנית ZELL ליזמות
שנת השלמה - לימודי חשבונאות
תכנית רבין למנהיגות
היחידה ללימודים כלליים
קורסי בחירה בינתחומיים
קורסי סמסטר קיץ תשע"ה

--

לארכיון ידיעונים משנים קודמות לחצו כאן >>