מחלקת שכר לימודמטפלת בנושאי גביית שכר לימוד מהסטודנטים, הסדרי תשלום וכד'.
תקנון שכר לימוד

מנהלת מחלקת שכר לימוד, אביטל אולבסקי
טל': 09-9527355
Tolewski@idc.ac.il

מיכל שפט
טל': 09-9527256
mshaft@idc.ac.il

בית הספר הבינלאומי ע"ש רפאל רקנאטי:
סימונה חדד
09-9527311
Shadad2@idc.ac.il

רונית אייזיק
09-9527627
izakr@idc.ac.il

שעות קבלה
ימים א', ה' :
13:00 – 10:00
17:00 – 15:00

ימים ב', ג', ד':
13:00 – 10:00
16:00 – 15:00

כתובת למשלוח דואר:
המרכז הבינתחומי הרצליה
מחלקת שכר לימוד
ת.ד. 167
הרצליה, 4610101

כתובת למשלוח דואר אלקטרוני:
Tuition@idc.ac.il
פקס: 09-9527640