מחלקת משאבי אנוש

מחלקת משאבי אנוש מטפלת בעניינים הקשורים לסגל האקדמי הקבוע, הסגל האקדמי החיצוני והסגל המנהלי:
• ניהול מאגר קורות חיים, גיוס ואיוש משרות מנהליות
• ניהול מאגר קורות חיים למשרות הוראה ו עזרה לסגל האקדמי הבכיר במציאת מועמדים מתאימים לתפקידי עוזרי הוראה / מחקר
• קליטת עובדים חדשים
• הכנה ומעקב על חוזי העסקה
• ניהול תיקים אישיים של הסגל האקדמי והמנהלי
• סיוע בבעיות פרט
• ארגון פעילויות רווחה
• כל עניין אחר הקשור לאנשי הסגל במרכז