אגף הכספים

סגן נשיא לכספים: גולן זריהן, רו"ח


עוזרת מינהלית לסגן הנשיא לכספים, יפה מטלון
טל': 09-9527318   
פקס: 09 -9568616

ymatalon@idc.ac.il

מחלקת חשבות - מטפלת בכל נושא הרישום החשבונאי, הכנת דוחות כספיים ודיווחים שוטפים לגורמי פנים וחוץ.
חשבת המרכז מגי גוטמן, רו"ח 

טל': 09-9527204
פקס: 09-9568616
mgutmann@idc.ac.il

מחלקת ספקים ותשלומים - אחראי לכל נושא התשלומים לספקים ונותני שירותים בגין עבודות ושירותים המסופקים למרכז.
מנהלת מחלקת ספקים ותשלומים, בלה אהרונוב
טל': 09-9527228
פקס: 09-9568616 
Baharono@idc.ac.il

מדור מכונים - מטפל בכל ענייני הכספים והחשבונות הנוגעים למכוני המרכז.

אחראית מדור מכונים, אליס מזכרת
טל': 09-9602744
פקס: 09-9568616
amazkereth@idc.ac.il

מחלקת שכר לימוד - מטפלת בכל נושא גביית שכר לימוד מהסטודנטים, הסדרי תשלום וכד'.

מנהלת מחלקת שכר לימוד, אביטל אולבסקי
טל': 09-9527355 
פקס: 09-9527640

Tolewski@idc.ac.il


לאתר מחלקת שכר לימוד

_______________________________________________________

מחלקת שכר עבודה - מטפלת בכל נושא תשלום המשכורות ושכר העבודה של הסגל האקדמי והסגל המינהלי לסוגיהם.
מנהלת מחלקת שכר עבודה, פאני גלפרין
טל': 09-9527245 
פקס: 09 - 9568616

fgalfrin@idc.ac.il