מרכז סגול למוח ותודעה

על המרכז

מרכז סגול למוח ותודעה הוא מרכז מחקרי ייחודי הפועל במסגרת בית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי בהרצליה, בהקמתה וניהולה של ד"ר נאוה לויט בן-נון.

המוטיבציה להקמת המרכז נבעה מהאבחנה שהחלטות מקצועיות, ציבוריות ופוליטיות שיש להן השפעה מכריעה וארוכת טווח על התפתחות ותפקוד המוח ועל בריאות ורווחה נפשית ברמה האישית והחברתית, מתעלמות מהידע הרב שנצבר בשנים האחרונות לגבי תפקוד המוח והפסיכולוגיה האנושית, ולפעמים אף מנוגדות להבנות הנגזרות מידע זה.

למדעי המוח יש יכולת לתרום בצורה משמעותית לקידום הבריאות הנפשית והפיזית של ילדים ומבוגרים כאחד, ולפיתוח מיומנויות מנטליות מיטביות שמאפשרות רווחה אישית וחברתית גדולה יותר. אנו, חוקרי המרכז, מאמינים כי לחוקרי מוח יש לא רק את היכולת, אלא אף את האחריות לרתום את הפוטנציאל האדיר של חקר המוח לקידום מטרות חברתיות. אנו פועלים מתוך תחושת מחויבות עמוקה לתפקידנו החברתי כמדענים ושואפים להפוך את מרכז סגול לא רק למכון מחקרי מוביל בתחום מדעי המוח, אלא למודל ייחודי הממחיש שניתן לחבר בהצלחה בין מגדל השן האקדמאי ובין הקהילה.

למה דווקא אנחנו?
מרכז סגול, בהיותו מרכז למחקר מוח מחזיק בידע ייחודי שאינו קיים אצל ארגונים חברתיים אחרים. אנשי המרכז הינם חוקרי מוח פעילים ומרצים מבוקשים אשר מתמחים בתרגום ממצאי מדעי המוח והפסיכולוגיה לשפה יומיומית, מובנת ונגישה לכל וביישום תובנות שעולות ממחקרי המוח בעשייה חינוכית וטיפולית.

לאתר הרשמי של מרכז סגול לחצו כאן >>