כנס הרצליה - המכון למדיניות ואסטרטגיה (IPS)

ייעודו של המכון למדיניות ואסטרטגיה (IPS) בבי"ס לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה הוא לסייע בגיבוש המלצות למדיניות בנושאים בעלי חשיבות לביטחון הלאומי, בדגש על התחום האסטרטגי; מדיניות החוץ והקשרים הבינלאומיים; התהליכים האזוריים וההסדרים המדיניים; המודיעין והממשל ומגמות בעם היהודי. כמכון מוכוון מדיניות, משמש IPS אכסניה לדעות ולרעיונות מגוונים ושיטת עבודתו היא בדרך הגישה הבינתחומית, העדפת המבט לעתיד, בחינת נושאים בהקשרים רחבים והבאתם לכלל אינטגרציה. המכון פועל באמצעות מערך קשרי העבודה הענפים שלו בישראל ובעולם – במגזרים אקדמיים ובקרב חוגים ממשליים. המכון מכנס צוותי חשיבה, מזמן מפגשי מומחים ועורך ימי עיון ודיונים.

פעילות התנדבותית במכון למדיניות ואסטרטגיה -
המכון למדיניות ואסטרטגיה פותח מדי שנה הזדמנות בפני הסטודנטים במרכז הבינתחומי, בדגש על סטודנטים שנה ג' בבית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, להשתלב כמתנדבים במנהלת 'כנס הרצליה' ולהיחשף לתכנים ואירועים הממחישים חלקים משמעותיים מלימודיהם. 
קורות חיים יש לשלוח לפקס: 09-95273190לאתר המכון לחצו כאן >>