פרויקט: ממשל חדש לישראל

תפקודה ועוצמתה של מדינה דמוקרטית תלויים באפקטיביות, יעילות, היענות, אחריות ושקיפות הממשל, ולא פחות מכך באמון האזרחים ברשויות השלטון.
במדינת ישראל מתגלים בכל אלו מתחים ומשברים המשפיעים על יכולת המשילות של מוסדות הממשל שתוצאתם קיפאון מתמשך במדיניות הציבורית. הממשל מתקשה בעיצוב מדיניות שיטתית, עקבית וארוכת טווח, קל וחומר ביישום החלטות שהתקבלו. 

הירידה החדה ביכולת המשילות של רשויות השלטון מביאה לכרסום הדרגתי וקבוע באמון שרוחש להן הציבור ובמידת הלגיטימציה שזוכה לה המדיניות הציבורית. ללא הגדרת סדרי עדיפויות לאומיים, ללא שיפור ברמת האפקטיביות ובמידת היעילות של השלטון המרכזי והמקומי , ללא שיפור ברמת השירות לאזרח ובהעדר שמירה על קשר עימו, עלולה הדמוקרטיה הישראלית לאבד מיציבותה ולא למלא עוד את תפקידיה השלטוניים. הצורך בשמירה על האינטרס הציבורי ועל ערכי המוסר החברתיים כמו גם עמידה בחובת הנאמנות המוטלת על נבחרי ציבור וממונים, הם תנאי הכרחי לבלימת ההידרדרות.

בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה מרכז הבינתחומי הרצליה, יזם תכנית מקיפה שמטרתה עיצוב מחדש של הממשל בישראל. בסדרה של ניירות עמדה ממפים בכירים מהמגזרים הפרטי והציבורי, לצד נבחרי ציבור ואנשי אקדמיה את הבעיות העיקריות מבחינה מבנית ותהליכית, מנתחים אותן בשיטתיות ומפתחים חלופות ישימות לשיפור תפקודו של הממשל. בכנסים שנערכים מדי שנה דנים בהמלצות השונות בשיתוף קהל רחב.
מספר המלצות כבר אומצו ע"י משרדים ממשלתיים ורשויות מקומיות.

תחילתו של הפרויקט ביוזמה משותפת של פרופ' אוריאל רייכמן, נשיא המרכז הבינתחומי הרצליה, פרופ' אהוד שפרינצק ז"ל, הדיקן המייסד של בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה בבינתחומי הרצליה ומר איתן וורטהיימר. כיום מנוהל הפרוייקט ע"י פרופ' דוד נחמיאס, מבית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה.

חיזוק אושיות הדמוקרטיה תוך קידום הצמיחה הכלכלית והלכידות החברתית מחייבים עיצוב ויישום שינויים במערכות הממשל לאורכן ולרוחבן. אלה מחייבים אותנו לעצב ממשל חדש לישראל.

ספרים וניירות עמדה שפורסמו במסגרת סדרת "ממשל חדש לישראל":

  • מדינת ישראל: מחשבות חדשות, אוריאל רייכמן ודוד נחמיאס 
  • תכנית לקונסולידציה פיסקלית בישראל, רפי מלניק.
  • מקרקעי ישראל: המלצות לצמצום המעורבות הציבורית בניהול המקרקעין, שלמה בן-אליהו וגדעון ויתקון.
  • הצעה לשיפור מערכת החינוך בישראל, שמשון שושני.
  • הסקטור הממשלתי בישראל - המלצות לרפורמה, משה מאור.
  • שאלת הערבים בישראל, אהוד שפרינצק.
  • משילות השלטון המקומי בישראל, דוד נחמיאס.
  • תכנון תקציב המדינה, מוטי שפירא.
  • השלטון המקומי בישראל: לקראת עיר העתיד, שי דוד ושרון עזריאל.