ממשל חדש לישראל: הנחות יסוד


מטרת העל של מיזם "ממשל חדש לישראל" היא יצירת חממה אקדמית מחוללת-שינוי במערכת הממשלתית בישראל, תוך למידת נקודות החוזק והחולשה של יחסי הדרג הנבחר והדרג הממונה אם בשלטון הארצי ואם בשלטון המקומי, במטרה להציע ולהוביל שינויים במערכת יחסים זו. מטרת ניתוח המערכת השלטונית הישראלית, היא סיוע ביצירת מגזר ציבורי מקצועי המהווה תמך משילותי ברמה הביצועית וברמת אספקת המידע התכנוני. לטובת השגת מטרה זו המיזם עוסק ב:
1. מיפוי נקודות ווטו שלטוניות, איתור שחקני הווטו המכהנים בהן, זיהוי התרומה הפוטנציאלית שלהם למשילות בישראל (למשל פעילות כשומרי סף המגנים על העקרונות החוקתיים של ישראל והרמה המקצועית של המגזר הציבורי בישראל), כמו גם עמידה על היבטי פעילותם הפוגעים במשילות (למשל פעילות מנהלית עצמאית המתרחשת ללא פיקוח, תוך חריגה מרצון מקבלי ההחלטות הפוליטיים).

2. בחינה אנליטית והשוואתית של היבטים מבניים של ארגון השלטון  (שיטות בחירה, חוקי הקמה ופיזור ממשלות, פרוצדורות ארגון וניהול פרלמנטים, השפעת המפלגות על המשילות בישראל), והדרך בה היבטים אלה משפיעים על מדיניות ציבורית ככלל ועל תפקוד המגזר הציבורי בפרט.

תחילתו של מיזם "ממשל חדש לישראל" ביוזמה משותפת של פרופ' אוריאל רייכמן, נשיא המרכז הבינתחומי הרצליה, פרופ' אהוד שפרינצק ז"ל, הדיקן המייסד של בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה בבינתחומי הרצליה ומר איתן וורטהיימר. בין השנים 2005 ל-2015 נוהל המיזם ע"י פרופ' דוד נחמיאס, מבית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, שעיצב וביסס את התשתית האנליטית עליה מתבסס מיזם זה.

מיזם "ממשל חדש לישראל" פועל בתוך בית-ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה בשיתוף פעולה עם מיזמים אחרים בבית הספר העוסקים בקבלת החלטות ממשלתית והובלת תהליכי מדיניות (לדוגמה מיזם "ממשלת הצללים"). מיזם "ממשל חדש" מספק תשתית מחקרית המסייעת ללמידת היבטים מערכתיים של פעילויות הממשל בישראל הבאה לידי ביטוי בפעילויות אלה.

המבקשים להשתלב ולסייע במיזם זה יכולים לפנות לד"ר מעוז רוזנטל מבי"ס לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה בדוא"ל: mrosenthal@idc.ac.il.

ספרים וניירות עמדה שפורסמו במסגרת סדרת "ממשל חדש לישראל":

  • מדינת ישראל: מחשבות חדשות, אוריאל רייכמן ודוד נחמיאס 
  • תכנית לקונסולידציה פיסקלית בישראל, רפי מלניק.
  • מקרקעי ישראל: המלצות לצמצום המעורבות הציבורית בניהול המקרקעין, שלמה בן-אליהו וגדעון ויתקון.
  • הצעה לשיפור מערכת החינוך בישראל, שמשון שושני.
  • הסקטור הממשלתי בישראל - המלצות לרפורמה, משה מאור.
  • שאלת הערבים בישראל, אהוד שפרינצק.
  • משילות השלטון המקומי בישראל, דוד נחמיאס.
  • תכנון תקציב המדינה, מוטי שפירא.
  • השלטון המקומי בישראל: לקראת עיר העתיד, שי דוד ושרון עזריאל.


צור קשר
ד"ר מעוז רוזנטל

mrosenthal@idc.ac.il