{img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=773825159414400&ev=PageView&noscript=1" />
**האתר מותאם לצפייה במחשב בלבד**תכנית המפגשים - לימודי תעודה המשך (שנה ב')

 

פסיכולוגיה חיובית עוסקת בקידום רווחה נפשית ותפקוד מיטבי באמצעות טיפוח גורמים קוגניטיביים, רגשיים, חברתיים, ערכיים ומוטיבציוניים שנקשרו בעולם המחקר לעבודה ולמידה מיטביות ולתחושות מימוש ואושר. לאחר ההשתלמות הראשונה בה נחשפו המשתתפים למרכיבי ליבה, רעיונות והנחות היסוד של הפסיכולוגיה החיובית, השנה השנייה של התוכנית מעמיקה וחושפת את המשתתפים לנושאים נוספים מעולם הפסיכולוגיה החיובית ומיועדת לקידום ההטמעה והיישום של פסיכולוגיה חיובית באורחות החיים האישיים והמקצועיים של המשתתפים.

 
 

שנה ב' מתמקדת בנושאים הבאים: תבניות חשיבה, מודל השראתי, בחירות ומשמעות החיים, נתינה ועוד. נלמד על הזרוע המבצעת של הפסיכולוגיה החיובית דרך שיטות מעולם האימון ו"ניזכר" מי אנחנו בכדי שנוכל לממש עצמנו ברמה הגבוהה ביותר.