{img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=773825159414400&ev=PageView&noscript=1" />

לדבר פסיכולוגיה חיובית עם הורים וילדים

 

אנו שמחים להציג בפניכם תכנית ייחודית בנושא פסיכולוגיה חיובית, המלווה את בית הספר בו לומדים ילדכם ולהזמינכם להצטרף ולחוות את תכניה, בסדרת מפגשים מרתקת המיועדת להורי בית הספר.

כחלק מן המאמץ ליצירת אווירה מיטבית בבית הספר, הוכשר צוות החינוך וההוראה בתכנים מתוך הפסיכולוגיה החיובית, שיש בהם כדי לקדם רווחה נפשית, הן בקרב הצוות החינוכי והן בקרב תלמידי בית הספר.

כגורם משמעותי ומשפיע, אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו למעגל השיח של הפסיכולוגיה החיובית, במטרה להרחיב ולהעמיק את שפתה בבית הספר ובמרחב הביתי והמשפחתי.

אנו מאמינים, כי אימוץ משותף של שפת הפסיכולוגיה החיובית על ידי הורים-צוות חינוכי-תלמידים, יעמיק ויעצים את השפעותיה החיוביות ויתרום באופן משמעותי לקידום הרווחה והאושר של כולם - ובראש ובראשונה של ילדכם.

 

סדרת מפגשים בפסיכולוגיה חיובית להורי בית הספר התוכנית להורי בית הספר, תכלול תשעה מפגשים חווייתיים שיעסקו בנושאים עיקריים מתוך עולם הפסיכולוגיה החיובית. בכל מפגש בן כשעתיים, נלמד, נדון, נתנסה ונחווה בעצמנו את שפת הפסיכולוגיה החיובית’ והשלכותיה על עולמנו ועולם ילדינו.

אנו מאמינים, כי היכרות עם תכני הפסיכולוגיה החיובית, עשויה לתרום משמעותית לקידום רווחתם האישית של הורים וכתוצאה מכך להעצמת תפקודם ההורי וקידום רווחתם של ילדיהם - אדם אופטימי,

בטוח, מווסת, הממוקד בחוזקות שלו ומאמין ביכולתו להתמודד עם אתגרים וקשיים בחיו האישיים, יהיה גם הורה אופטימי, בטוח, ומווסת יותר ויהיה מסוגל להפנות משאבים רבים יותר לתפקוד ההורי שלו.

התכנית תשלב בין ידע עדכני וחשיפה לכלים מעשיים להגברת הרווחה הנפשית של הורים וילדיהם, תוך תרגול ויישום של כלים אלו הן בחייהם האישיים והזוגיים של ההורים והן ביחסיהם עם ילדיהם.

 
 
 

מבנה התכנית

המפגשים יערכו בקבוצה שמספר משתתפיה מוגבל על מנת לאפשר שיח פוגש וקרוב ויועברו על ידי מנחה מקצועי של מרכז מיטיב.

המפגשים הינם בעלות מסובסדת של 950 ₪

ומיועדים להורי בית הספר בלבד בהרשמה מראש.

 
למי התכנית מיועדת?
להורי ילדי בתי הספר בו המורים עוברים את ההשתלמות הדו- שנתית של מרכז מיטיב

לפרטים נוספים אנא צרו קשר 09-9602486 או כתבו לנו positedu@idc.ac.il