{img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=773825159414400&ev=PageView&noscript=1" />

​תכנית מיטיב לפיתוח מנהלים מובילים - מהממוצע לתפקוד אנושי מיטבי

התפיסה העומדת בבסיס התכנית היא כי למידת הטוב ביותר מאפשרת אימוץ פרקטיקות

להנעת האנשים סביבנו וליצירת מנהיגות מיטבית, המממשת את הפוטנציאל הניהולי

והעסקי.

התכנית שמה זרקור על חקירת המנהיגים היוצאים מן הכלל, זאת במטרה ללמוד מאותם מקרי קצה, אשר הוכיחו מה מנהיגות טובה יכולה לייצר.

ארגונים רבים חורטים על דגלם כי המשאב האנושי הוא המשאב החשוב ביותר, אך מעטים מהם עושים דבר מה גדול להצדקת ערך זה. לתפיסתנו, הכל מתחיל במי שהמנהלים בוחרים להיות, בהתנהגויות שהם בוחרים להפגין. התכנית מציעה למשתתפים חוויה תפיסתית ויישומית, בה נזמין אותם לקחת אחריות ולבחור את הפעולות המקדמות ביותר שלהם, במטרה ליצוק באנשיהם משמעות, עניין, התלהבות, engagement , חוסן והנאה במגוון רחב של פעילויות היומיום ולא רק ביוצאות הדופן שבהן.

התכנית מבוססת על ראיות מחקריות מדעיות חדשניות ורבות השפעה, תוך מיקוד בלמידה ושינוי התנהגותי של מנהלים ושימת דגש על הגשמה עצמית, אושר וביצועים גבוהים של מנהלים ועובדיהם.