{img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=773825159414400&ev=PageView&noscript=1" />

לימודי תעודה -
פסיכולוגיה חיובית בניהול המשאב האנושי בארגונים

 
תכנית חדשנית להקניית כלים ניהוליים ויישומים לאנשי משאבי אנוש, פיתוח ארגוני והדרכה
 

מרכז מיטיב לחקר וליישום הפסיכולוגיה החיובית, נוסד בשנת 2010 על-ידי ד"ר טל בן שחר מאוניברסיטת הרווארד, ופועל על מנת לקדם רווחה נפשית ותפקוד מיטבי של אנשים ברחבי העולם באמצעות התערבויות מבוססות ידע אקדמי וכלים שפותחו בשדה המחקר החדשני והיישומי של הפסיכולוגיה החיובית.

 

בזירה העסקית, מציעה הפסיכולוגיה החיובית תפיסה אסטרטגית חדשנית ומגוון של כלים, שגרות ניהול ופרקטיקות מבוססי ראיות שנועדו לקדם מנהלים ועובדים בארגון אל עבר מימוש רב יותר של הפוטנציאל האישי, פרודוקטיביות וחדשנות, אותנטיות, חיוניות, יצירתיות, ומחויבות רגשית חזקה לארגון.

 
הצוות המוביל את התכנית:
       
 

התוכנית הנוכחית מציעה חוויה אקדמית ויישומית, הנוגעת בעולמם האישי והמקצועי של המשתתפים ומקדמת רווחה נפשית ותפקוד מיטבי בארגון - זאת בהובלת טובי המנחים בתחום הפסיכולוגיה חיובית בעולם.

 
 

יותר ויותר ארגונים מאמצים את הפסיכולוגיה החיובית מתוך הכרה כי המשאב האנושי בארגונים הינו המשאב היקר והחשוב ביותר למקסום תוצאות עסקיות. כיום, המציאות העסקית דינאמית, רבת שינויים יותר מתמיד. בתוכה, ההבנה הרווחת היא שהתחרות היוצרת ערך היא על גיוס ושימור טאלנטים המובילים את הארגון לצמיחה. לצד, היכולת לפתח חוסן לנוכח מגוון השינויים, ו"לחשב מסלול מחדש" על סמך הנכסים והעוצמות שיש לנו. התפיסה הרווחת כיום שמגובה גם במחקר אקדמי הינה: עובד מסופק = לקוח שבע רצון = בעלי מניות מרוצים. יישום הפסיכולוגיה החיובית בעולם העסקים מניב עובדים יעילים יותר, פרואקטיביים ויוזמים יותר, גמישים יותר בהתמודדותם עם מצבים משתנים (Resilience) ומחוברים יותר לעבודתם ((Engaged. הדבר מוביל ללקוחות ובעלי מניות מרוצים. כלומר, ארגונים זוכים גם לתוצאות בשורה התחתונה - שורת הרווח הכלכלי.

 
 

לקריאת הסילבוס לחצו כאן >>

לקריאת הברושור המלא לחצו כאן >>

כרגע הקורס לא יפתח.

מבנה התכנית:

 

התוכנית כוללת 8 מפגשים בני 4 שעות. סה”כ 32 שעות.

התכנית תונחה על ידי ד”ר מיכל פז שמעוני, מנחת קבוצות ויועצת ארגונית וראש תחום

ארגוני במרכז מיטיב ועל ידי שירלי קוגן גרנות, מנחת קבוצות ויועצת ארגונית וראש צוות

מנחים במרכז מיטיב.

מנהל אקדמאי של התכנית ד”ר טל בן שחר.

 
עלות התכנית: 5,500 ₪ + מע”מ.
 

רוצים לשמוע עוד?

 

 התקשרו 09-9602436 או שלחו מייל positedu@idc.ac.il