{img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=773825159414400&ev=PageView&noscript=1" />

תכנית התערבות בפסיכולוגיה חיובית לילדי הגן

 

תכנית מיטיב לילדי הגן, רואה בהעצמת דימויו העצמי של הילד ומערכות היחסים החיוביות שלו עם הזולת, ערוצים מרכזיים לקידום רווחתו הנפשית בגיל הרך. על כן, מתמקדת התכנית במספר מרחבים משמעותיים להתפתחותו החיובית של הילד: המרחב האישי, המרחב הבינאישי, המרחב החינוכי והמרחב המשפחתי.

 
 

במרחב האישי מעודדת התכנית הבעה רגשית, טיפוח מיומנויות ניהול וויסות רגשות, חיזוק חשיבה חיובית והגברת תחושת ערך עצמי ומסוגלות. במרחב הבינאישי, מעודדת התכנית מיומנויות חברתיות כגון: תקשורת חיובית, יצירת שיח בינאישי רגשי, הכרת תודה ומיקוד בחוזקותיו של הילד ושל האחר. במרחב החינוכי, פועלת התכנית לקידום אקלים חיובי בגני הילדים ולחיזוק הקשרים הנרקמים בין ילדי הגן אל מול חבריהם ואל מול הצוות החינוכי ולבסוף, במרחב המשפחתי, במטרה להעצים ולחזק את ערוץ התקשורת החיובי של הילד אל מול בני משפחתו, נחשפים בני המשפחה באופן שוטף לתכני הפסיכולוגיה החיובית אותם חווה הילד.

 

תכנית התערבות עשירה, הכוללת הכשרה לצוותי הגנים וערכה ייחודית להטמעת תכני הפסיכולוגיה החיובית במרחב הגן. התכנית פותחה על ידי פסיכולוגים קליניים והתפתחותיים ממרכז מיטיב.

 

ערכת הטמעה

לצורך הטמעת התכנית בגני הילדים, פותחה על ידי הצוות הפסיכולוגי של מיטיב, ערכה צבעונית ייחודית לצוותי הגן, בה מוגשים נושאי התכנית באופן מפורט ונגיש.

 
 הערכה כוללת:
 
  • רקע תיאורטי לגננת בהתאם לנושאים השונים
    • סדרה של 'מפגשים חיוביים' המורכבים מפעילויות, שיחות וסיפורים

    • סדרת פעילויות 'בין המפגשים' - פעילויות המשתלבות באופן טבעי בסדר היום הקיים בגן כגון: פעילויות המותאמות לזמן יצירה, למשחק בפינות הגן, לתהליכי למידה באמצעות פינות לימוד מעוצבות ולמשחק בחצר.

    • דפי הסבר להורים, הכוללים הצעות להמשך פעילויות לשעות אחר הצהריים. 
 
  • תקליטור הכולל שירים וסרטונים

 
  • רשימת ספרים וסרטים מומלצים ודפי צביעה.

 

מבנה התכנית

 

התכנית מיועדת לצוותי החינוך של הגנים (גננות/ים וסייעות/ים) וכוללת הכשרה של 60 שעות אקדמיות הפרוסות לאורך שנתיים - 10 מפגשים של שלוש שעות אקדמיות בכל שנה.

בתהליך ההכשרה, נחשף הצוות החינוכי לעקרונות הפסיכולוגיה החיובית וחווה אותן דרך התנסויות אישיות.

מספר המשתתפים בקבוצה הינו מוגבל ל - 20 משתתפים

 
 
אנו מזמינים אתכם להיות שותפים לחזון ולדרך ולהחילו כבר בגיל הרך,
רוצים להצטרף? אתם מוזמנים ליצו איתנו קשר 09-960-2486 או במייל positedu@idc.ac.il