PADA - פרויקט קבלת החלטות יריב

פרויקט קבלת החלטות יריב פועל במסגרת התכנית לקבלת החלטות יישומית, שמתקיימת בבית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה. הפרויקט מבוסס על מתודה לשחזור חוקי החלטה (Applied Decision Analysis) שפותחה על ידי פרופסור אלכס מינץ.

ביסוד הפרויקט עומדת התיאוריה הפוליהיוריסטית של קבלת החלטות, בשילוב עם תוכנת מחשב ייעודית, המאפשרת לחוקר לנתח החלטה בודדת או סדרת החלטות, לנתח קבלת החלטות אינטראקטיבית וקבלת החלטות קבוצתית וכן לגלות דפוסי החלטה ולבנות פרופילים של מקבלי החלטות.

המחקר התיאורטי, הניסויי והאמפירי שמתקיים בתכנית במסגרת הניסיון לזיהוי ואבחון תהליכי קבלת ההחלטות זכה להכרה בינלאומית. התכנית מקיימת סדרת הרצאות בנושא ומקדמת את המחקר על יישומיו השונים. בנוסף, מקדמת התכנית מצוינות מחקרית –אקדמית ופרסומי ספרים ומאמרים העוסקים בנושאים של יחסים בינלאומיים, מדיניות חוץ וביטחון וקבלת החלטות במצבי משבר.

לאתר התכנית באנגלית - לחץ כאן