המרכז ללימודים אירופיים

המרכז ללימודי אירופה, הפועל במסגרת בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי הרצליה מנהל תכניות מחקר בעניינים הקשורים לאירופה וכן עורך ועידות תקופתיות במגוון רחב של נושאים. כחלק מפעילותו, מזמין המרכז מרצים אורחים מן היבשת האירופית, בכדי ללמד קורסים במרכז הבינתחומי הרצליה.