17/08/2011
מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוזים בחודש יולי
לדברי פרופ' מלניק מהמרכז הבינתחומי הרצליה, שיעור צמיחת המשק נבלם. מסתמנת ירידה בשיעור התרחבות הביקושים המקומיים וירידה של הביקושים מחו"ל.

 

 

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוזים בחודש יולי 2011.  לדברי פרופ' רפי מלניק, המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים במרכז הבינתחומי הרצליה, שיעור צמיחת המשק נבלם. מדד חודש יולי ועדכון המדד של החודשים האחרונים - בעקבות נתונים חדשים שפורסמו ע"י הלמ"ס - מצביעים על בלימת קצב התרחבות הפעילות הכלכלית במשק. על פי הפדיון בענפי המסחר והשירותים מסתמנת ירידה בשיעור ההתרחבות של הביקושים המקומיים ובעיקר של הצריכה הפרטית;  אולם הביקושים עדיין ברמה גבוהה.  לעומת זאת, במהלך המחצית הראשונה של 2011 לא נרשם גידול בייצור התעשייתי, ובחודש האחרון חלה בו ירידה.  התפתחות זו מצביעה ככל הנראה על ירידה של הביקושים ליצוא מחו"ל עקב בלימת הפעילות בעולם התעשייתי.

 

רכיבי מדד יולי כוללים: ירידה של 2.9% במדד הייצור התעשייתי בחודש יוני, לאחר עלייה של 2.3% בחודש מאי; ירידה של 0.5% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש יוני, לאחר עלייה של 2.2% בחודש מאי; עלייה של 1.1% במדד היבוא בחודש יולי, לאחר ירידה של 5.6% בחודש יוני, עלייה של 0.1% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש מאי, לאחר עלייה של 0.2% בחודש אפריל.

 

 

 

_______________

 

מדד מלניק, שפותח ע"י פרופ' רפי מלניק, המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים במרכז הבינתחומי הרצליה, מאבחן בזמן אמת את רמת הפעילות ואת התפניות בפעילות המשקית בישראל. מדד מלניק מורכב מנתונים בסיסיים, שמתפרסמים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 

פרופ' רפי מלניק (Ph.D. אוניברסיטת ברקלי) כיהן ככלכלן בכיר במחלקת המחקר בבנק ישראל, והיה משנה למנהל מחלקת המחקר של הבנק. מדד מלניק פורסם לראשונה במסגרת מחקרו של פרופ' מלניק "מחזורי עסקים בישראל". פרטים נוספים על מדד מלניק ניתן לקבל מהמחקר "מחזורי עסקים בישראל" יוני 2002, רבעון לכלכלה, תשס"ב 2, עם עובד.