20/03/2012
לרשימת החדשות המלאה
מחקר חדש של ד"ר תמר שגיא


מחקר חדש של ד"ר תמר שגיא המראה שאינטראקציות חיוביות של חברי קבוצות מיעוט עם חברי קבוצת הרוב הפחיתו את המידה בה חברי קבוצות מיעוט עשו ייחוסים לאפליה. ממצאים אלה מציעים כי אינטראקציות בינקבוצתיות חיוביות יכולות להשפיע על האופן בו אנשים תופסים אי שיוויון ואת השלכותיו.

למאמר