20/02/2011
לרשימת החדשות המלאה
מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2 אחוזים בחודש ינואר


מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2 אחוזים בחודש ינואר 2011. לדברי פרופ' רפי מלניק, המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים במרכז הבינתחומי הרצליה, התרחבות הפעילות המשקית נמשכת. עליית המדד בחודש ינואר מושפעת בעיקר מרמה גבוהה של פדיון בענפי המסחר והשירותים המשקפת רמה גבוהה של ביקושים מקומיים ובעיקר של הצריכה הפרטית.  כמו כן בולטת המשך העלייה של מדד היבוא הכולל בעיקר יבוא תשומות לייצור המקומי וגם יבוא נכסי תצרוכת.  מדד הייצור התעשייתי ירד, בחודש דצמבר, ייתכן שהירידה משקפת קשיים בתחום הייצוא של המשק. 

 

רכיבי מדד ינואר כוללים: ירידה של 0.5% במדד הייצור התעשייתי בחודש דצמבר, לאחר עלייה של 0.3% בחודש נובמבר; ירידה של 0.6% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש דצמבר, לאחר עלייה של 0.2% בחודש נובמבר; עלייה של 3.9% במדד היבוא בחודש ינואר, לאחר עלייה של 5.6% בחודש דצמבר, ירידה של 0.1% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש נובמבר, לאחר עלייה של 0.7% בחודש אוקטובר.

 

 

מדד מלניק, שפותח ע"י פרופ' רפי מלניק, המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים במרכז הבינתחומי הרצליה, מאבחן בזמן אמת את רמת הפעילות ואת התפניות בפעילות המשקית בישראל. מדד מלניק מורכב מנתונים בסיסיים, שמתפרסמים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 

פרופ' רפי מלניק (Ph.D. אוניברסיטת ברקלי) כיהן ככלכלן בכיר במחלקת המחקר בבנק ישראל, והיה משנה למנהל מחלקת המחקר של הבנק. מדד מלניק פורסם לראשונה במסגרת מחקרו של פרופ' מלניק "מחזורי עסקים בישראל". פרטים נוספים על מדד מלניק ניתן לקבל מהמחקר "מחזורי עסקים בישראל" יוני 2002, רבעון לכלכלה, תשס"ב 2, עם עובד.