31/01/2011
לרשימת החדשות המלאה
הודעה לסטודנטים המועמדים להתחיל התמחות במרץ 2011


 

במנהל הסטודנטים בבית ספר רדזינר למשפטים מצויים טופסי בקשה של הלשכה לרישום התמחות, ועל כל סטודנט המבקש להירשם כמתמחה לקבל את טופסי הרישום של הלשכה יחד עם אישור הזכאות של בית הספר לרישום התמחות.

 

לא ניתן להגיש בקשה לאישור התמחות בהעדר אישור הזכאות מבית הספר.

 

חובה לשלוח את טופסי הבקשה, בצירוף כל המסמכים המפורטים בטופס, כך שיתקבלו במשרדי הלשכה במועד תחילת ההתמחות ולא יאוחר מאשר תוך 15 ימים ממועד ההתחלה בפועל.

 

בקשה שלא תכלול את כל המסמכים הנדרשים לא תטופל ותוחזר לשולח.

 

בקשה לרישום התמחות שתתקבל בלשכה בחלוף 15 ימים כאמור לעיל, תחילת ההתמחות תאושר ממועד קבלת הבקשה בלשכה.

 

מומלץ לשלוח את הבקשה בדואר רשום ישירות למשרדי הלשכה, רח' שופן 1, ירושלים 92190, ביום תחילת ההתמחות לכל המאוחר. (אפשר גם להכניס את הבקשה ל"תיבת המכתבים" המצוייה בכניסה בבית הפרקליט, רח' דניאל פריש 10, תל-אביב).

 

לקבלת פרטים נוספים ועדכון שוטף, מומלץ מאוד להיכנס לאתר הלשכה באינטרנט.

 

 

 

ב ה צ ל ח ה!!