10/11/2010
לרשימת החדשות המלאה
בית ספר רדזינר למשפטים קיים ערב עיון תחת הכותרת "בשם טובת הילד: אובדן וסבל בתהליכי אימוץ"


 

בית ספר רדזינר למשפטים במרכז הבינתחומי הרצליה, ערך ערב עיון לכבוד צאת ספרה של ד"ר מילי מאסס, תחת הכותרת "בשם טובת הילד: אובדן וסל בתהליכי אימוץ".

 

בנוסף למחברת הספר השתתפו בערב העיון בין היתר, פקידת סעד ראשית לחוק אימוץ ילדים, הגב' אורנה הירשפלד, ד"ר רבקה ווייל, עו"ד יוסי מנדלסון, וד"ר רות זפרן.

 

בספרה בשם טובת הילד מתארת ד"ר מילי מאסס את השתלשלותם של דיונים משפטיים בבקשת המדינה להכריז על ילדים בני אימוץ, מאחר שלטענת מערכת האימוץ הוריהם לא מסוגלים לגדלם. במוקד תיאור ההליכים המשפטיים מוצב עימות בין שתי תפיסות מוסר: האחת רואה בקשר הטבעי שבין ילדים להוריהם זכות של ההורים, אולם כשבמעשיהם או במחדליהם הם מקפחים אותה עומדת לילדים זכותם למשפחה חלופית; התפיסה האחרת רואה בזיקתם של ילדים להוריהם- מולידיהם קשר ייחודי שאינו ניתן להמרה, ולפיכך, נושאת היעלמות הוריהם מחייהם משמעות של אובדן.

 

במהלך הדיון המשפטי בעניינם נמצאים הילדים במקום חסוי כשחומת סודיות סוגרת עליהם והקשר שלהם עם הוריהם ממושטר על ידי פקידות האימוץ, אף כי הן מעוניינות בניתוקו ומתכחשות לאובדן שגלום בכך. כשמונתה מילי מאסס על ידי בית המשפט לשמש עדה מומחית, כדי להעריך את יכולתם של ההורים לגדל את ילדיהם, היא נחשפה לתגובותיהם  של הילדים שהעידו על הסבל שגרם להם ניתוקם מהוריהם ועל הדרכים שבהן ניסו להתמודד מול איום האובדן. בד בבד נחשפו גם מקרים של העלמת עדויות אלה והכחשתן על ידי מערכת האימוץ. וכך, עוד בטרם נעלמו ההורים מחיי הילדים, נאלמה עדותם.

 

העוול הגלום באי מניעת האובדן והפגיעה הקשה שבהשתקתו מוצגים בספר זה בארבעה סיפורים מרכזיים אשר בהם משולב דיון בסוגיות יסוד, כגון: הדרכים להערכת יכולתם של הורים לגדל את ילדיהם, שאלת ההשתייכות וההמשכיות בחייהם של ילדים, משמעות המונח "טובת הילד" ובחינת תפיסת התפקיד של פקידות האימוץ. סיפורים אלה הותרו לפרסום לאחר הליך משפטי ממושך, המתואר גם הוא בספר, תוך כדי דיון בהבחנה בין סודיות לבין צנעת הפרט.