שכר לימוד

שכר לימוד

שכר הלימוד לשנת תשע"ו הוא 39,500*₪.

המקדמה בסך 8,000 ₪ תשולם בהתאם למועד הקבלה ללימודים.

לקראת תחילת שנת הלימודים יקבל כל סטודנט פנקס שוברים, אשר מפרט את ארבע

אפשרויות התשלום:

א. במזומן, עד לתאריך כ"ח בתשרי תשע"ו, 11.10.2015.

ב. שישה תשלומים בהוראת קבע.

ג. שישה תשלומים באמצעות שוברי תשלום.

ד. תשלום באמצעות כרטיס אשראי (תשלום אחד או תשלומי קרדיט).

במסלולי תשלומים ב', ג', ד' ייגבו ריבית ודמי טיפול.

תשלומים נלווים, כגון תשלומים לאגודת הסטודנטים או תשלומים אחרים, ייגבו בנפרד בהתאם להחלטת המוסדות הנוגעים בדבר.

סטודנטים המפסיקים את לימודיהם, או לא מתחילים אותם לאחר שהתקבלו ושילמו את המקדמה, יחויבו בתשלום בהתאם לתקנון הפסקת לימודים.

לתקנון שכר הלימוד - לחץ כאן

תקנון הפסקת לימודים
סטודנט אשר השלים את הליך הרישום הפורמלי במרכז הבינתחומי הרצליה, לרבות תשלום המקדמה, הינו סטודנט לכל דבר ועניין, ומקומו מובטח. עם זאת, יש ונסיבות אישיות יוצאות דופן מונעות מסטודנט לקיים את התחייבותו להתחיל את לימודיו בשנת הלימודים אליה נרשם, אף שכבר שילם את המקדמה. במקרים אלו, ניתן לבטל את הלימודים תוך מתן הודעות בכתב, בהתאם לנוהל הודעה על הפסקת לימודים. החיוב הכספי ייקבע על פי מועד ההודעה על הפסקת הלימודים (ראה טבלת הפסקת לימודים מטה).

נוהל הודעה על הפסקת לימודים:
סטודנט ששילם מקדמה לשנת הלימודים תשע"ה והחליט לבטל/להפסיק את לימודיו, חייב להודיע על כך בכתב (באמצעות מכתב,פקס או דוא"ל) למנהל רישום וקבלה.

על הסטודנט לוודא קבלת הודעתו.

למען הסר ספק, הודעה טלפונית לא נחשבת להודעה על הפסקת לימודים ורק הודעה בכתב שנתקבלה בפועל למנהל רישום וקבלה תיחשב לעניין זה.

הודעה על ביטול/הפסקת לימודים בכל מועד שהוא, מבטלת את הזכאות למלגה בה זוכה, חשבונו של הסטודנט באותה שנה.

תקנון שכר הלימוד המלא יישלח למועמדים אשר התקבלו ללימודים.

תקנון תשלום שכר לימוד למפסיקי לימודים (מסיבות אישיות):

הודעה על ביטול לימודים או הפסקת לימודים התשלום בו חייבים
עד א'  אב תשע"ה| 17.07.15 תוחזר המקדמה כולה
ג' אב תשע"ה – כ"ב אב תשע"ה | 07.08.15 – 19.07.15 25% מהמקדמה
כ"ד אב תשע"ה – כ'אלול תשע"ה | 04.09.15 – 09.08.15 50% מהמקדמה
כ"ב אלול תשע"ה – י"א תשרי תשע"ו| 24.09.15 – 06.09.15 75% מהמקדמה
י"ב תשרי תשע"ו – ג' חשוון תשע"ו | 16.10.15 – 15.09.15 המקדמה כולה
ה' חשוון תשע"ו – ה' שבט תשע"ו | 15.01.16 – 18.10.15 50% משכר הלימוד
ז' שבט תשע"ו – כ"ד אדר א' תשע"ו | 04.01.16 – 17.01.16 66% משכר הלימוד
מ-כ"ו אדר  א' תשע"ו | 16.03.16
100% משכר הלימוד


* סטודנטים בבית ספר סמי עופר לתקשורת יחויבו בנוסף לשכר הלימוד הנ"ל בתוספת של 1,000 ש"ח בגין הוצאות ייחודיות של בית הספר.

* סטודנטים בתכנית התואר הכפול במשפטים ומנהל עסקים ובתואר הכפול במשפטים וממשל יחויבו בסך 450% שכר לימוד לתואר. בשנה הראשונה והשנייה יחויבו 100% שכר לימוד כל שנה ובשנה השלישית והרביעית 125% שכר לימוד כל שנה. סטודנטים שיחליטו לעבור לתכנית משפטים על התמחות בלבד (בסוף שנה ב'), יחוייבו ב-400% שכר לימוד לתואר- 100% כל שנה.

  • *סטודנטים בתכנית התואר הכפול במשפטים ופסיכולוגיה והתואר הכפול משפטים חשבונאות יחויבו ב- 450% שכר לימוד לתואר. כל שנה יחוייבו ב- 112.5% שכר לימוד.
    * סטודנטים בתכנית משפטים עם מסלול ישיר לתואר שני בכלכלה פיננסית יחויבו בשנתם החמישית מעבר ל-400% שכר לימוד עבור התואר במשפטים ב-50% משכר הלימוד של התואר השני בכלכלה פיננסית (כפי שיפורסם באותה שנה).  • ליצירת קשר עם מדור שכר לימוד לחצו כאן >>