לוח שנת הלימודים - תשע"ה 2014/15
סמסטר לימודים/חופשות יום תאריך הערות
מכינות במתמטיקה חובת השתתפות לפי דרישת ביה"ס
שבוע היכרות והתמצאות מיום א', כ"ה בתשרי
עד יום ו', ל' בתשרי
19.10.2014
24.10.2014
פתיחת שנת הלימודים לסטודנטים שנה א'
סמסטר א' תחילת סמסטר א' יום א', ב' בחשון 26.10.2014
פתיחת שנת הלימודים לסטודנטים שנים ב', ג', ד'
יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל יום ד', י"ב בחשון 5.11.2014
מועד טקס זיכרון יימסר בהמשך
חופשת חנוכה יום א', כ"ט בכסלו 21.12.2014
סיום סמסטר א' יום ו', ג' בשבט 23.1.2015
סמסטר ב' תחילת סמסטר ב' יום א', י' באדר 1.3.2015
חופשת פורים יום ה', י"ד באדר 5.3.2015
חופשת פסח מיום א', ט' בניסן 29.3.2015
חזרה ללימודים ביום א', כ"ג בניסן 12.4.2015
ערב יום השואה יום ד', כ"ו בניסן 15.4.2015
הלימודים יסתיימו בשעה 18:00
טקס יום השואה יום ה', כ"ז בניסן 16.4.2015
הטקס יתקיים בין השעות 10:00-11:00. הלימודים יופסקו במהלך הטקס
טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל יום ג', ב' באייר 21.4.2015
הטקס יתקיים בין השעות 10:00-11:00. הלימודים יופסקו במהלך הטקס
ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל יום ג', ב' באייר 21.4.2015
הלימודים יסתיימו בשעה 18:00
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל יום ד', ג' באייר 22.4.2015
אין לימודים
יום העצמאות יום ה', ד' באייר 23.4.2015 אין לימודים
יום הסטודנט יפורסם בהמשך
טקס הענקת תארים יפורסם בהמשך הלימודים יסתיימו בשעה 16:00
חופשת שבועות יום א', ו' בסיון 24.5.2015
סיום סמסטר ב' יום ו', כ"ה בסיון 12.6.2015
סיום שבוע שיעורי השלמה של סמסטר ב' יום ו', ב' בתמוז 19.6.2015
סמסטר קיץ תחילת סמסטר קיץ יום א', י' באב 26.7.2015
סיום סמסטר קיץ יום ו', כ"ז באלול 11.9.2015


לוח שנת הלימודים - תשע"ד 2013/2014
סמסטר לימודים/חופשות יום תאריך הערות
מכינות במתמטיקה חובת השתתפות לפי דרישת ביה"ס
שבוע היכרות והתמצאות מיום א', ב' בחשון עד יום ו' ז' בחשון 6.10.2013
11.10.2013
פתיחת שנת הלימודים לסטודנטים שנה א'
סמסטר א' תחילת סמסטר א' יום א', ט' בחשון 13.10.2013 פתיחת שנת הלימודים לסטודנטים שנים ב', ג', ד'
יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל יום ד', י"ב בחשון 16.10.2013 מועד טקס זיכרון יימסר בהמשך
חופשת חנוכה יום א', כ"ח בכסלו 1.12.2013
סיום סמסטר א' יום ו', ט' בשבט 10.1.2014
סמסטר ב' תחילת סמסטר ב' יום א', ט"ז באדר א' 16.2.2014
חופשת פורים יום א', י"ד באדר ב' 16.3.2014
חופשת פסח
חזרה ללימודים
מיום ד', ט' בניסן עד יום ד', כ"ג בניסן 9.4.2014
23.4.2014
ערב יום השואה יום א', כ"ז בניסן 27.4.2014 הלימודים יסתיימו בשעה 18:00
טקס יום השואה יום ב', כ"ח בניסן 28.4.2014 הטקס יתקיים בין השעות 10:00-11:00. הלימודים יופסקו במהלך הטקס
טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל יום א', ד' באייר 4.5.2014 הטקס יתקיים בין השעות 11:00-12:00. הלימודים יופסקו במהלך הטקס
ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל יום א', ד' באייר 4.5.2014 הלימודים יסתיימו בשעה 18:00
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל יום ב', ה' באייר 5.5.2014 אין לימודים
יום העצמאות יום ג', ו' באייר 6.5.2014 אין לימודים
יום הסטודנט יפורסם בהמשך
טקס הענקת תארים יום ה', כ"ט באייר 29.5.2014 הלימודים יסתיימו בשעה 16:00
סיום סמסטר ב' יום ו' א' בסיון 30.5.2014
חופשת שבועות מיום ג', ה' בסיון
עד יום ד', ו' בסיון
3.6.2014
4.6.2014
סיום שבוע שיעורי השלמה של סמסטר ב' יום ו', ח' בסיון 6.6.2014
סמסטר קיץ תחילת סמסטר קיץ יום א', יט"ו בתמוז 13.7.2014
סיום סמסטר קיץ יום ו', ג' באלול 29.8.2014
סמסטר קיץ תכנית המוסמך בממשל תחילת סמסטר קיץ תכנית המוסמך בממשל יום ב', ט, בתמוז 7.7.2104
סיום סמסטר קיץ תכנית המוסמך בממשל יום ו', י"ט באב 15.8.2014**

* ט.ל.ח
** עבור הסטודנטים במדיניות ציבורית הלומדים במסלול לימודים של יום אחד, סמסטר הקיץ יסתיים בתאריך 2.10.