חישוב ממוצע בגרות מערכת זו מאפשרת למתעניין לחשב את ממוצע הבגרות. ממוצע זה, נועד לספק למתעניין מידע על מיקומו באופן יחסי לתנאי הקבלה של המרכז הבינתחומי הרצליה, אולם ממוצע הבגרות שאליו יתייחס מדור הרישום בעת ההרשמה, הינו הממוצע שחושב במשרד הרישום בלבד. 
חישוב הממוצע הוא באחריות המתעניין בלבד.  

חישוב הציון המתואם הינו לשנת הלימודים תשע"ד.

פסיכומטרי וסוג בגרות
ציון פסיכומטרי:
בגרות: רגילה אקסטרני
מקצועות חובה יחידות ציון
תנ"ך
ספרות
הבעה עברית
עברית לערבים
אנגלית
הסטוריה
אזרחות
מתמטיקה
מקצועות בחירה יחידות ציון
תושבע"פ
תולדות עם ישראל
פיסיקה
כימיה
ביולוגיה
חקלאות
מדעי החברה
אמנות
תאטרון
גיאוגרפיה
שיווק ומכירות
תקשורת
מערכות אלקטרוניות
עצוב כללי
מכשירנות
מדעי המחשב
מחשבים
חשמל
ניהול
עבודת גמר עם בונוס
עבודת גמר בלי בונוס
שפה זרה
אחר כולל בונוס
אחר כולל בונוס
אחר ללא בונוס
אחר ללא בונוס
מקצועות נוספים יחידות ציון
לצפייה ברשימת קורסי הבחירה הנוספים הזכאים לבונוס לחץ כאן