מלגות לימודים לתואר ראשון - המרכז הבינתחומי הרצליה

מלגות הצטיינות   I   מלגות סיוע   I   מלגות סיוע כלכלי לתושבי פריפריה פעילים חברתית

המרכז הבינתחומי הרצליה שם לו למטרה לקלוט לשורותיו סטודנטים אשר עומדים בתנאי הקבלה האקדמיים אך מתקשים לשלם את שכר הלימוד בגלל מצוקה כלכלית.
על מנת להקל על סטודנטים חדשים בקליטתם, מאפשר המרכז הבינתחומי להגיש בקשה למלגה עוד טרם תחילת הלימודים.
סטודנטים אשר יקדימו הרשמתם ויציינו בטופס הרישום כי הם מעוניינים במלגה על רקע סוציו-אקונומי, יקבלו לבתיהם טופס בקשה למלגה יחד עם ערכת הקבלה ללימודים*.
את הטפסים יש להגיש במלואם לא יאוחר מה-15.6.2014, למשרד דיקנאט הסטודנטים
(יש להקפיד על מילוי כל הפרטים ולצרף תעודות מתאימות במידת הצורך).
ההחלטה על מתן המלגה תימסר לתלמידים שיימצאו זכאים, לפני תחילת הלימודים. עד למועד זה, על התלמיד לעמוד בכל תשלומי שכר הלימוד.
סטודנטים אשר לא יגישו מסיבה כלשהי את הבקשה למלגה במועד זה, יוכלו להגיש בקשה בראשית שנת הלימודים, ולקבל תשובה בראשית סמסטר ב'. במקביל, אנו מציעים לסטודנטים למצות אפשרויות נוספות אחרות לקבלת מלגות ממקורות חיצוניים. ניתן לעיין ברשימת מעניקי המלגות במשרד אגודת הסטודנטים ובאתר האינטרנט של משרד החינוך.
* סטודנטים משנים מתקדמות (ב' ואילך) יגישו את בקשת המלגה ביום הראשון של שנת הלימודים.
לפרטים בנוגע להסדרי הלוואות - פנו למנהל הרישום והקבלה - Rishum@idc.ac.il

תקנון מלגות - תשע"ה >
פרויקטים התנדבותיים במסגרת מלגות >


הבינתחומי מציע מלגות בכל מסלולי הלימוד

מלגות הצטיינות

מלגות מצטיינים לסטודנטים ולמועמדים, ניתנות ללימודים בתואר ראשון או שני, על פי החלטתה של ועדת המלגות. מקבלי המלגות יהיו זכאים לקחת חלק בפעילויות העשרה אקדמיות ייחודיות המתקיימות במרכז הבינתחומי, בהתאם לנהוג בכל בית ספר.
מועמדים מצטיינים ללימודי תואר ראשון, בעלי פסיכומטרי 700 ומעלה, וממוצע בגרות משוקלל 100 לפחות, יהיו זכאים למלגת לימודים בסך 50% משכר הלימוד בשנת הלימודים הראשונה. זכאותם למלגה בשנים הבאות תהיה תלויה בציון 88 ומעלה או בהכללות ברשימת מצטייני הדיקן בסיום כל שנת לימודים הקודמת לשנה בה תינתן המלגה

מלגות הנשיא למצוינות אקדמית
מועמדים מצטיינים ללימודי תואר ראשון, בעלי פסיכומטרי 725, וממוצע בגרות משוקלל 110 לפחות, יהיו זכאים למלגת לימודים בסך 75% משכר הלימוד בשנת הלימודים הראשונה.
זכאותם למלגה בשנים הבאות תהיה תלויה בציון 88 ומעלה או בהכללות ברשימת מצטייני הדיקן בסיום כל שנת לימודים הקודמת לשנה בה תינתן המלגה.
מקבלי המלגות יהיו זכאים לקחת חלק בפעילויות העשרה אקדמיות ייחודיות המתקיימות במרכז הבינתחומי. בהתאם לנוהג בכל בית ספר, אפשר ויידרשו להשתתף בתכניות העשרה נוספות המיועדות לסטודנטים מצטיינים.

פרטים אודות מלגות אלו ניתן לקבל במנהל רישום וקבלה:‏
Rishum@idc.ac.il‏


...............................................................................................................................

מלגות סיוע
המרכז הבינתחומי הרצליה פועל על מנת לאתר מועמדים ללימודי תואר ראשון, הזקוקים לסיוע כלכלי ושהינם  בעלי פוטנציאל מוכח של מצוינות, תרומה לקהילה או מנהיגות חברתית, במטרה להעניק להם מלגות לימודים. אחד מכל שישה סטודנטים בבינתחומי נהנה מסיוע כלכלי כגון: מלגות למועמדים מצטיינים, מלגות נשיא למצוינות אקדמית, מלגות ביה"ס הבינלאומי ע"ש רקנאטי, מלגות אפי ארזי ללימודי מדעי המחשב, מלגת "קרן אור", יוצאי אתיופיה ובני המגזר הערבי בבית ספר סמי עופר לתקשורת, או מלגות סיוע כלכלי לפעילים חברתיים מהפריפריה.

מלגות לסטודנטים הזקוקים לסיוע כלכלי
המרכז הבינתחומי שם לו למטרה לקלוט לשורותיו סטודנטים אשר עומדים בתנאי הקבלה האקדמיים אך מתקשים לשלם את שכר הלימוד בגלל מצוקה כלכלית.
על מנת להקל על סטודנטים חדשים בקליטתם, מאפשר המרכז הבינתחומי להגיש בקשה למלגה עוד טרם תחילת הלימודים.
סטודנטים שיקדימו הרשמתם ויציינו בטופס הרישום כי הם מעוניינים במלגה על רקע סוציו-אקונומי, יקבלו לבתיהם טופס בקשה למלגה יחד עם ערכת הקבלה ללימודים.
בקשות אלו יוכלו להגיש רק מועמדים שיתקבלו כסטודנטים מן המניין עד 1.6.2014. את הטפסים יש להגיש במלואם לא יאוחר מה-15.6.2014, למשרד דיקנאט הסטודנטים. יש להקפיד על מילוי כל הפרטים ולצרף תעודות מתאימות במידת הצורך.
ההחלטה על מתן המלגה תימסר לתלמידים שיימצאו זכאים, באותו מועד, לפני תחילת הלימודים. עד למועד זה, על התלמיד לשלם מקדמה ולעמוד בכל תשלומי שכר הלימוד במועדם
.
סטודנטים אשר לא יגישו מסיבה כלשהי את הבקשה למלגה במועד זה, יוכלו להגיש בקשה בראשית שנת הלימודים, ולקבל תשובה בראשית סמסטר ב'. יש לעקוב אחר הודעה מטעם דיקאנט הסטודנטים בתחילת שנת הלימודים בנוגע למועד האחרון להגשת הבקשה.
במקביל, אנו מציעים לסטודנטים למצות אפשרויות נוספות לקבלת מלגות ממקורות חיצוניים. ניתן לעיין ברשימת מעניקי המלגות במשרד אגודת הסטודנטים בראשית שנת הלימודים ובאתרי האינטרנט השונים כגון www.yoram.co.il www.milgot.co.il
לימודים בישראל


מלגות סיוע כלכלי לתושבי פריפריה פעילים חברתית

מלגת "קרן אור"
מטרת התכנית לאפשר לצעירים וצעירות, בעלי פוטנציאל לימודי גבוה ומוטיבציה גבוהה, המגיעים משכבות סוציו-אקונומיות חלשות, לרכוש תואר אקדמי במדעי המחשב או במנהל עסקים. הלימודים יאפשרו לצעירים להשתלב בענף ההיי-טק או במגזר העסקי בעבודה מאתגרת ומתגמלת.
התכנית מיועדת למועמדים בעלי נזקקות כלכלית מוכחת על פי קריטריוני וועדת המלגות של המרכז הבינתחומי הרצליה, שהרקע הכלכלי-חברתי בו גדלו היקשה עליהם לקבל הזדמנות לעמוד בקריטריוני הקבלה הגבוהים של המוסדות להשכלה גבוהה ולממש את היכולת הטמונה בהם.
התכנית מיועדת ליוצאי עיירות פיתוח ושכונות שיקום, לאחר שירות צבאי או לאומי מלא. המתקבלים לומדים במסלול ארבע-שנתי במדעי המחשב ושלוש וחצי שנים במנהל עסקים וזוכים לליווי אקדמי צמוד, לחונכות ולמלגת לימודים כמעט מלאה.
לפרטים נוספים לחץ כאן.


מלגת אייסף
אייסף, הקרן הבינלאומית לחינוך, הנה קרן המלגות הפרטית הוותיקה בישראל, וארגון חברתי, יהודי ציוני, הפועל למען קידום שוויון הזדמנויות בחינוך, הגברת הנגישות להשכלה גבוהה וצמצום הפערים בחברה הישראלית. באייסף רואים את שוויון ההזדמנויות והנגישות להשכלה גבוהה ככלי מרכזי בצמצום פערים חברתיים וכלכלים.
סטודנטים, בעלי פוטנציאל למצוינות אקדמית-חברתית ובעלי רקע במעורבות חברתית המגיעים מקשיים כלכליים, הינם מועמדים לקבלת מלגת אייסף.
קרן אייסף מציעה מלגות למועמדים הזקוקים לסיוע כלכלי, יוצאי שכונות מצוקה ועיירות פיתוח, בעלי פוטנציאל מוכח של תרומה לקהילה ומנהיגות חברתית וכן נזקקות כלכלית מוכחת. הזוכים במלגת אייסף מקבלים סיוע כלכלי נדיב ונדרשים לעסוק בפעילות חברתית התנדבותית.

החברות בקרן אייסף כוללת: מלגה נדיבה (בסכום 32,400 ש"ח לשנה) אשר מחציתה מוענקת על ידי המרכז הבינתחומי הרצליה, ליווי אישי, השתתפות בתוכנית לפיתוח מנהיגות הכוללת כ-15 מפגשים במהלך השנה (בימי שישי) והשתתפות בפעילות חינוכית-קהילתית באחד מהפרויקטים בתוכנית, בהיקף של 4 שעות שבועיות.

הודעה בדבר פתיחת מועד ההרשמה ואופן ההרשמה תמסר בהמשך על פי הודעת קרן אייסף מלגות. אין להרשם בשלב זה באתר אייסף.

לתשומת לבכם: קבלה לתכנית זו מותנית בסדנת מיון ובראיונות קבלה אישיים המתקיימים מספר שבועות לפני תחילת שנת הלימודים.

מידע נוסף תוכלו למצוא באתר אייסף בכתובת: www.isef.co.il

תכנית "ישראל שבלב"
תכנית למנהיגות ומצוינות בקרב העדה האתיופית המעניקה הזדמנות ייחודית למומעדים יוצאי הקהילה האתיופית, בעלי פוטנציאל מנהיגותי יוצא דופן ללמוד לתואר ראשון במרכז הבינתחומי על בסיס מלגה נדיבה ומלגת קיום.
התכנית שמה לה למטרה להכשיר את הסטודנטים המשתתפים בה למנהיגות ולאיוש תפקידי מפתח בחברה הישראלית.
התכנית מיועדת למועמדים אשר הפגינו מצוניות אישית והינם בעלי כישוים מנהיגותיים.
בוגרי שירות צבאי מלא ביחידות בעלות אופי קרבי או יוצאי הקצונה הצבאית או מועמדים שעשו שירות לאומי משמעותי של שנתיים עם תרומה ערכית.
מועמדים בעלי נחישות ומוטיבציה גבוהה להצליח בלימודים.
מועמדים הרואים עצמם מתאימים לקריטריונים הנ"ל, מתבקשים ליצור קשר בהקדם עם גב' אסתר דוד במייל esterd@idc.ac.il

מלגות "הישג" – לחיילים בודדים
קרן "הישג", הינה קרן מלגות, שהוקמה ע"י בני הזוג ג'רי שוורץ והת'ר רייסמן מקנדה, ומעניקה מידי שנה מלגות לימודים ודמי מחייה לחיילים משוחררים שהוכרו בצה"ל כ"חיילים בודדים". הקרן מעניקה את המלגות אך ורק לאלה שסיימו שירות צבאי תקין ומלא ומתחילים ללמוד תוך שנתייםמשחרורם מצה"ל. ניתן להירשם באמצעות אתר האינטרנט: www.heseg.com
טלפון לבירורים 03-7113100

מלגות ללוחמים ותומכי לחימה
תכנית המלגות ללוחמים אימפקט של ידידי צה"ל בארה"ב הוקמה בשנת 2002, במטרה להוקיר לוחמים ותומכי לחימה על שירותם הצבאי המסור ותרומתם להגנת המדינה ולביטחונה.
להשגת המטרה מוענקות מלגות ללוחמים בגובה של 4,000$ לכל שנת לימודים.
הענקת מלגת !IMPACT מיועדת לסייע לחייל המשוחרר (עד 4 שנים מהשחרור) במימון שכר הלימוד, מתחילת הלימודים ועד סיומם (עד 4 שנות לימוד).
מדובר בלימודים אקדמיים לתואר ישראלי ראשון באוניברסיטה, במכללה או ללימודי תעודה, בכל מוסד לימודים מוכר ע"' משרד החינוך או משרד העבודה.
בתמורה, מקבל המלגה יתחייב במשך כל תקופת הלימודים:  לתרום לקהילה 130 שעות התנדבות במהלך כל שנת לימוד, ולשמור על קשר עם התורם בחו"ל, המממן את מלגתו, באמצעות כתיבת 2 מכתבים בשנה. 
לפרטים נוספים ניתן לפנות ישירות באתר האינטרנט !IMPACT
http://www.fidf.org/impact
 
מלגות הלל ליוצאים לשאלה
במסגרת שיתוף פעולה עם עמותת הלל ליוצאים לשאלה, יוענקו מלגות נדיבות לסטודנטים יוצאי צבא לאחר שירות צבאי או לאומי מלא הפעילים במסגרת האגודה ואשר יגישו מכתב המלצה מסודר  מהנהלת האגודה. מספר המלגות מצומצם. המלגה מותנית בקבלה ללימודים והגשת טופס בקשת מלגה לפני 1.8.2014.
המתקבלים ללימודים ומעוניינים במלגה זו יפנו במכתב לר' מדור מלגות, הגב' גלית צבי בדוא"ל gzvi@idc.ac.il

מועמדים יוצאים לשאלה לאחר שירות צבאי/לאומי או אזרחי מלא שאינם פעילים בעמותת הלל, יוכלו להגיש מועמדות למלגה על בסיס מקום פנוי.
..............................................................................................................................

מידע נוסף על מלגות
ניתן לקבל במשרד דיקן הסטודנטים במרכז הבינתחומי הרצליה, בדוא"ל
gzvi@idc.ac.il

מלגות לימודים
סרטון על תכנית "קרן אור":