לימודי תואר שני - תוכניות לימוד

המרכז הבינתחומי הרצליה מציע מגוון תכנית לתואר שני:
תכנית ללימודי תואר שני MBA של בית ספר אריסון למנהל עסקים בהתמחויות שיווק, מימון וניהול אסטרטגי; תכנית ה-Global MBA במסלולים ניהול גלובלי, חדשנות ויזמות, או אסטרטגיה ניהולית; תכנית מחקרית; תכנית ללימודי תואר שני .M.A בהתנהגות ופיתוח ארגונים המוצעת בבית ספר אריסון למנהל עסקים בשיתוף עם בית הספר לפסיכולוגיה; תכנית לתואר שני M.Sc במדעי המחשב בבית ספר אפי ארזי למדעי המחשב; תכנית ללימודי תואר שני LL.M במסלול משפט עסקי (לרבות מסלול מחקרי) בבית ספר רדזינר למשפטים ותכנית תואר שני M.A. בממשל (לרבות מסלול מחקרי) בבית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה; תכנית ללימודי תואר שני .M.A בפסיכולוגיה קלינית ותכנית ללימודי תואר שני .M.A בפסיכולוגיה חברתית.