ספר מומחים

ליצירת קשר עם מומחי הבינתחומי הרצליה, יש לפנות לדוברות: pr@idc.ac.il

ענבל חן: 09-9602824
מתן פוזננסקי: 09-9527376

בית הספר
מומחיות
שם משפחה
שם פרטי