שירותים כלליים לסטודנט

תחנת מידע באינטרנט
שירות לסטודנטים הניתן באתר האינטרנט של המרכז, באמצעותו ניתן להרשם לקורסים ולהנפיק אישורים כגון: אישור לימודים, גיליון ציונים, מערכת שעות, אישור מצב חשבון שכר לימוד, לוח בחינות, מאזן תכנית לימודים לתואר וכו'. באתר נמצא גם מידע נרחב על המרכז הבינתחומי, הכולל: ידיעון המרכז, השאלה והארכת ספרים בספריה, דיקן הסטודנטים, יחידות המנהלה ואגודת הסטודנטים. וכן מידע לבוגרים, גישה מקוונת למרכז להכוון תעסוקתי וקבלת הודעות ארגון הבוגרים. בנוסף נמצאת חוברת המידע לנרשם, ואפשרות תשלום דמי רישום באמצעות כרטיס אשראי למועמדים.
המרכז האישי לסטודנט באתר המרכז:
www.idc.ac.il/myidc

מערכת מידע אקדמית
מערכת מידע אקדמית: אתרי קורסים באינטרנט לתמיכה בלימוד הקורס, תרגילים, מטלות דוגמאות בחינה וכו'.

דואר אלקטרוני
עם תחילת שנת הלימודים הראשונה, מקבל כל סטודנט תיבת דואר אלקטרוני אישית המשרתת אותו במהלך כל שנות לימודיו במרכז.

חדר עבודות:
שעות קבלה: ימים א'-ה' 09:00-13:00, 14:00-19:00
יום ו' 08:00-12:00

שירותי צילום
בספריה ובאתרים נוספים בקמפוס ממוקמות כ-15 מכונות צילום. מחיר צילום בודד יתפרסם בתחילת שנת הלימודים.

טלפון ציבורי
בצמוד למועדון הסטודנטים

שירותי פקסימיליה
ניתן לקבל ולשלם עבור פקסים בחדר לחלוקת עבודות ובחינות.
שירות משלוח הודעות בפקסימיליה: התשלום יהיה על-פי פעימות מונה הטלפון.

שירותי מדפסות
במעבדות המחשבים ניתן להשתמש במדפסות. המחיר יתפרסם בתחילת שנת הלימודים.

מועדון סטודנטים
לרשות הסטודנטים מועדון המשמש לפעילות חברתית, מקום מפגש, מנוחה וצפייה בטלוויזיה.


מגרש ספורט דו-תכליתי
בקמפוס מגרש ספורט, מלתחות ומקלחות. כדורי משחק, רשתות וכיו"ב ניתן לשאול מאגודת הסטודנטים.

הודעות לסטודנט באמצעות טלפון נייד
קיימת אפשירות לקבל מידע על ציונים, שינויים במועדי שיעורים, מצב חשבון שכ"ל ועוד. לפרטים נא לפנות לאתר
www.mail-bit.com.

חנות ספרים
דיונון - בחנות מבחר ספרי לימוד, ספרי קריאה ומכשירי כתיבה. מבצעי ההנחות של הרשת מתקיימים בחנות המרכז, שימו לב לפרסומים.

קפיטריה
מגישה ארוחות חמות, כריכים, שתייה חמה וקרה.

מכונות אוטומטיות למכירת משקאות קלים וחמים ודברי מתיקה
נמצאות ברחבי הקמפוס.

בנקט
למשיכת מזומנים בקפיטריה.

שירותים נוספים לסטודנטים ראה כאן.