הבינתחומי הרצליה - חוויות שיישארו איתך, כי הלימודים הם רק ההתחלה
 

כמוסד חינוכי, השם דגש על ערכים של חרות לפעולה ואחריות לקהילה, יזמות ומצוינות, מעודד הבינתחומי הרצליה את הסטודנטים לפעילות נרחבת, בנוסף ללימודים האקדמיים. המרכז הבינתחומי מציע מגוון פרויקטים לסטודנטים למען הקהילה, מתוך אמונה כי קידום עזרה לזולת ומעורבות אישית בקהילה בקרב סטודנטים במהלך לימודיהם, תורם להפנמת עבודה קהילתית ותרומה לחברה גם בעתיד. בנוסף, בדומה לנהוג באוניברסיטאות מובילות בעולם ומתוך ראיית הסטודנט במרכז העשייה, מציע הבינתחומי הרצליה מגוון פעילויות חברתיות להעשרת החיים הסטודנטיאליים.